Difference between revisions of "Kompy"

From Wazeopedia
(typ cesty kompa aj v aplikácii)
m (7 revízií)
(No difference)

Revision as of 20:51, 19 June 2016

V prímorských oblastiach sú známe veľké lode na prepravu áut (a tiež ľudí) na kratšiu vzdialenosť z nejakého prístavu do iného, ktoré sa nazývajú trajekty (Ferry). Na Slovensku sú známe skôr ako riečne prievozy alebo kompy. Obyčajne majú svoj vlastný plavebný poriadok a sú súčasťou dopravného systému.

V niektorých krajinách sú tieto nevyhnutnou súčasťou cestného systému a na ich územiach je potrebné ich mať zaznamenané na mape, pretože sú občas najlepším spôsobom a v niektorých prípadoch jediným možným spôsobom, ako sa dostať do cieľa.

Ale nie všetky kompy musia byť mapované. Nasledujúce podmienky môžu pomôcť, keď sa rozhodujete pridať kompu do mapy.

Kedy pridať a kedy nie

Kompy, ktoré spĺňajú niektorú z týchto podmienok, by vo všeobecnosti nemali byť mapované:

 • Osobné kompy bez prepravy áut
 • Kompy vyžadujúce prekládku (prestupovanie)
 • Súkromné kompy na neverejné používanie
 • Kompy s plavbou dlhšou ako 2 hodiny

Ak trajekt, prievoz, alebo kompa nespĺňa žiadnu z týchto podmienok môže byť pridaný do mapy.

Ak máte pochybnosti o tom, či kompa má byť zamapovaná, alebo nie, napíšte svoj dopyt na editorské diskusné fórum [1].

Ako pridať

Celá dĺžka plavebnej dráhy kompy, ako aj obidva prístavné body, musia byť vo vašej editovateľnej oblasti. Možno bude potrebné vykonať cestu kompou so zapnutým Waze, aby tu bola vytvorená vaša oblasť.

 1. Zapnite vrstvu GPS body, aby ste videl obvyklú trasu plavby kompy. Ak tu nie sú žiadne body, môže to byť priama línia medzi dvomi prístavmi.
 2. Zakreslite segment s tvarom podľa GPS bodov z jedného prístavu do druhého. Vo vlastnostiach ako Ulica napíšte názov linky (trajektu, prievozu, kompy). Toto je často kombinácia prístavných miest. Typ cesty môže byť rovnaký, ako typ cesty na niektorej strane trajektu. Nepoužívajte tu typ Trajekt, Diaľnica, Parkovisko, alebo Súkromná cesta. Ak je kompa súčasťou diaľničného systému, potom tu môže byť typ Cesta I. triedy (Viď. Označovanie ciest na Slovensku). Presvedčte sa, že ste na segmente nastavil časové obmedzenia, obsahujúce prvú plavbu (otvárací čas) a poslednú plavbu (záverečný čas).
  Ferry Segment.png
 3. Použite rovnaký typ segmentu na obidvoch nakladacích rampách ako na kompe. Tieto môžu mať označenú vlastnosť Mesto zvlášť pre každú nakladaciu rampu kompy. (Poznámka: Týmto je dané určité oddelenie kompy a rámp s pomalou premávkou/čakaním, čo spôsobuje lepší routing)
 4. Segment nakladacej rampy označte ako jednosmerný s pripojením na hlavnú cestu na oboch stranách kompy s tým istým typom cesty ako kompa. Označte správne Mesto na každej strane a pri vlastnosti Ulica zaškrtnite Žiadne. Ak má kompa viac výjazdových ciest s jednoznačným označením, potom môžete výjazd označiť "Do: X" a "Do: Y".
 5. Segment nakladacej rampy označte ako jednosmerný s pripojením na hlavnú cestu na oboch stranách kompy s tým istým typom cesty ako kompa. Zaškrtnite Spoplatnený úsek ak v smere tohto segmentu sa vyberá poplatok. Môžete označiť správne Mesto na každej strane a do Ulica uveďte názov nástupného a výstupného prístavu rozdelený pomlčkou. (Poznámka: Niektoré trajekty, najmä na ostrovy, sú spoplatnené len jedným smerom, pričom je oddelená nástupná a výstupná rampa)
Príklady správne označených prístavov
Bainbridge Island.png


Seattle Dock.png