Difference between revisions of "Mapové problémy"

From Wazeopedia
m (4 revízie)
(No difference)

Revision as of 20:50, 19 June 2016

Mapové problémy (Map Problems) sú automaticky generované reporty, keď systém detekuje niečo, čo považuje za chybu. Napríklad prejazd na mieste, kde nie sú segmenty spojené, alebo je tam červená šípka, alebo tam asi chýba nakreslený segment a pod. v editore má podobnú ikonu ako UR, no UR má navyše nad pinom aj waze logo v kruhu, MP iba pin s výkričníkom.