Difference between revisions of "Označovanie miest, obcí a ich častí"

From Wazeopedia
m
(+dvojjjazycnost)
Line 29: Line 29:
  
 
[http://www.waze.com/forum/viewtopic.php?f=275&t=3309#p23882 Diskusia Waze na túto tému]
 
[http://www.waze.com/forum/viewtopic.php?f=275&t=3309#p23882 Diskusia Waze na túto tému]
 +
 +
==== Dvojjazyčné názvy ====
 +
Pre dvojjazyčné názvy obcí nemá systém Waze podporu, preto sa pomenovania obcí (a ich častí) uvádzajú vždy iba v slovenskom jazyku.
  
 
==Pozri tiež==
 
==Pozri tiež==
 
[[Skracovanie dlhých názvov ulíc]]
 
[[Skracovanie dlhých názvov ulíc]]
 +
[https://www.waze.com/forum/viewtopic.php?f=275&t=115755 Diskusia o dvojjazyčných názvoch]
  
 
<br />
 
<br />

Revision as of 20:32, 11 November 2014

Pravidlá označovania miest a obcí na Slovensku

Názvy miest a obcí

Názvy miest a obcí vypĺňame v editore do políčka označeného Mesto (City) Ak názov obce nie je na Slovensku jedinečný, pridá sa zaň do zátvorky skratka príslušného okresu.

Horovce (PU)

Príslušné skratky okresov je možné nájsť v Zozname dvojpísmenových skratiek okresov a pomôže aj Zoznam obcí na Slovensku. Často môže pomôcť pri orientácii Geoportál, alebo regionálny GIS.)

Názvy častí obce

Mestské časti označujeme iba ak sú označené dopravnou značkou IS 36c/d. Miestne časti označujeme tak, že slovo "časť" nahradzujeme pomlčkou. Pred a za pomlčkou sa píšu medzery.

Levice, časť Kalinčiakovo = Levice - Kalinčiakovo

Mestské časti Bratislavy (Rača, Petržalka) neoznačujeme. Pri orientácii pomôže Zoznam miestnych a mestských častí Bratislavy alebo Gis niektorých miest

Názvy spoločných obcí

Obce, ktoré sa spojili a sú teraz označované ich spoločným názvom, píšeme so spojovníkom. Pred a za spojovníkom sa nepíšu medzery.

Dvorníky-Včeláre [1]

Lovčica-Trubín [2]

Diskusia Waze na túto tému

Dvojjazyčné názvy

Pre dvojjazyčné názvy obcí nemá systém Waze podporu, preto sa pomenovania obcí (a ich častí) uvádzajú vždy iba v slovenskom jazyku.

Pozri tiež

Skracovanie dlhých názvov ulíc Diskusia o dvojjazyčných názvoch