Difference between revisions of "Označovanie miest, obcí a ich častí"

From Wazeopedia
(wiki linky, príklady)
 
m (→‎Pozri tiež: upr pata)
Line 40: Line 40:
 
<br />
 
<br />
 
----
 
----
<div style="float:left">[[File:Wme u-turn allowed.png|Na úvod|link=Slovakia]] [[Slovakia|Na úvod]]</div>
+
<div style="float:left">[[File:ReturnTo.png|30px|Na úvod sprievodcu|link=Slovakia]] [[Slovakia|Na úvod sprievodcu]]</div>
<div style="float:right">[[#top|Na začiatok stránky]] [[File:Wme turn allowed.png|Na začiatok stránky|link=#top]]</div>
+
<div style="float:right">[[#top|Na začiatok stránky]] [[File:ReturnTop.png|30px|Na začiatok stránky|link=#top]]</div>

Revision as of 13:29, 19 July 2015

Pravidlá označovania miest a obcí na Slovensku

Názvy miest a obcí

Názvy miest a obcí vypĺňame v editore do políčka označeného Mesto (City) Ak názov obce nie je na Slovensku jedinečný, pridá sa zaň do zátvorky skratka príslušného okresu.

Horovce (PU)


Príslušné skratky okresov je možné nájsť v zozname skratiek okresov[1] a pomôže aj zoznam obcí na Slovensku [2]. Tiež môže pomôcť pri orientácii vnázvoch Geoportál [3], alebo regionálny GIS [4].

Názvy častí obce

Mestské časti označujeme iba ak sú označené dopravnou značkou IS 36c/d. Miestne časti označujeme tak, že slovo "časť" nahradzujeme pomlčkou. Pred a za pomlčkou sa píšu medzery.

Levice, časť Kalinčiakovo = Levice - Kalinčiakovo


Mestské časti Bratislavy (Rača, Petržalka) neoznačujeme. Pri orientácii pomôže zoznam miestnych a mestských častí na Slovensku[5] a zoznam miestnych a mestských častí Bratislavy[6], alebo Gis niektorých miest [7].

Názvy spoločných obcí

Obce, ktoré sa spojili a sú teraz označované ich spoločným názvom, píšeme so spojovníkom. Pred a za spojovníkom sa nepíšu medzery.

Dvorníky-Včeláre [8]
Lovčica-Trubín [9]


Viac v diskusii na túto tému [10].

Viacjazyčné názvy

Vo všeobecnosti pre viacjazyčné názvy obcí nemá systém Waze podporu, preto sa pomenovania obcí (a ich častí) uvádzajú vždy iba v národnom jazyku.

Od novembra 2014 je pre Slovensko dohodnuté [11], že viacjazyčné názvy sa môžu používať v oblastiach, kde je zastúpenie príslušnej národnostnej menšiny najmenej 20 %. V podstate kopirujeme nariadenie vlády, ktoré určuje, ktoré obce majú mať dvojjazyčné tabule [12].

Dvojjazyčné názvy sa týkajú iba objektov: Názov ulice (Streetname) a Názov miesta (Place), kedy primárny názov objektu je vždy v slovenčine a alternatívny názov je uvádzaný v jazyku príslušnej národnostnej menšiny.

Pozri tiež