Difference between revisions of "Označovanie miest, obcí a ich častí"

From Wazeopedia
m (19 revízií)
(upd.)
 
(2 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 5: Line 5:
 
=== Názvy miest a obcí ===
 
=== Názvy miest a obcí ===
 
Názvy miest a obcí pri cestných segmentoch zadávame vo vlastnostiach v políčku označenom ''Mesto (City)'':
 
Názvy miest a obcí pri cestných segmentoch zadávame vo vlastnostiach v políčku označenom ''Mesto (City)'':
*Po napísaní začiatočných písmen obce do poľa sa objaví rolovací zoznam známych obcí z ktorého vyberieme príslušný názov. Nový názov obce môžu vytvárať len editori s úrovňou L4 a viac. Ak v zozname obec nie je, požiadajte o doplnenie nového názvu obce pomocou [[Editor mapy (WME)#Komunikátor (Chat)|chatu]] alebo na diskusnom fóre [//www.waze.com/forum/viewforum.php?f=275].
+
*Po napísaní začiatočných písmen obce do poľa sa objaví rolovací zoznam známych obcí z ktorého vyberieme príslušný názov. Nový názov obce môžu vytvárať len editori s úrovňou L4 a viac. Ak v zozname obec nie je, požiadajte o doplnenie nového názvu obce na diskusnom fóre [//www.waze.com/forum/viewforum.php?f=275].
*Zmenu potvrďte tlačítkom ''Uložiť'' [[File:Wme button save pending red.png|30px|Uložiť]].
+
*Zmenu potvrdíte tlačítkom ''Použiť'' [[File:pouzit_icon.png|50px]] a úpravu segmentu ukončíte tlačítkom ''Uložiť'' [[File:ulozit_icon.png|50px]].
  
 
Ak názov obce nie je na Slovensku jedinečný, pridá sa zaň do zátvorky skratka príslušného okresu.
 
Ak názov obce nie je na Slovensku jedinečný, pridá sa zaň do zátvorky skratka príslušného okresu.
Line 34: Line 34:
  
 
Mestské časti Bratislavy (Rača, Petržalka) neoznačujeme.
 
Mestské časti Bratislavy (Rača, Petržalka) neoznačujeme.
Pri orientácii pomôže zoznam miestnych a mestských častí na Slovensku[http://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_miestnych_a_mestsk%C3%BDch_%C4%8Dast%C3%AD_na_Slovensku] a zoznam miestnych a mestských častí Bratislavy[http://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_mestsk%C3%BDch_%C4%8Dast%C3%AD_v_Bratislave_pod%C4%BEa_po%C4%8Dtu_obyvate%C4%BEov], alebo Gis niektorých miest [http://www.gista.sk/index.php/gisplan-references].
+
Pri orientácii pomôže zoznam miestnych a mestských častí na Slovensku [http://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_miestnych_a_mestsk%C3%BDch_%C4%8Dast%C3%AD_na_Slovensku] a zoznam miestnych a mestských častí Bratislavy [http://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_mestsk%C3%BDch_%C4%8Dast%C3%AD_v_Bratislave_pod%C4%BEa_po%C4%8Dtu_obyvate%C4%BEov], alebo Gis niektorých miest [https://mapy.bratislava.sk/#loc=17.100156369127475!48.15441371917399!0].
  
 
=== Názvy spoločných obcí ===
 
=== Názvy spoločných obcí ===
Line 53: Line 53:
 
==Pozri tiež==
 
==Pozri tiež==
 
*[[Skracovanie dlhých názvov ulíc]]
 
*[[Skracovanie dlhých názvov ulíc]]
 +
*Pravidlá pre písanie veľkých písmen (PDF) [http://www.slovina.szm.com/pdf/sjpvelke.pdf]
 
*Diskusia o dvojjazyčných názvoch [https://www.waze.com/forum/viewtopic.php?f=275&t=115755]
 
*Diskusia o dvojjazyčných názvoch [https://www.waze.com/forum/viewtopic.php?f=275&t=115755]
  

Latest revision as of 12:28, 17 June 2020

Editor mapy obsahuje vrstvu Obce, ktorá zobrazuje na mape plochy miest a obcí podľa označenia na cestných segmentoch.

Plochy miest a obcí v aplikácii Waze, od verzie 4.x, nie sú zobrazované.

Pravidlá označovania miest a obcí na Slovensku

Názvy miest a obcí

Názvy miest a obcí pri cestných segmentoch zadávame vo vlastnostiach v políčku označenom Mesto (City):

 • Po napísaní začiatočných písmen obce do poľa sa objaví rolovací zoznam známych obcí z ktorého vyberieme príslušný názov. Nový názov obce môžu vytvárať len editori s úrovňou L4 a viac. Ak v zozname obec nie je, požiadajte o doplnenie nového názvu obce na diskusnom fóre [1].
 • Zmenu potvrdíte tlačítkom Použiť Pouzit icon.png a úpravu segmentu ukončíte tlačítkom Uložiť Ulozit icon.png.

Ak názov obce nie je na Slovensku jedinečný, pridá sa zaň do zátvorky skratka príslušného okresu.

Horovce (PU)
Horovce (MI)

Zdrojom pre pomenovanie mesta alebo obce je

 1. Miestny názov uvedený na dopravných značkách
  • IS36a Dopravná značka IS36a.svg.jpg
  • IS36b Dopravná značka IS36b.svg.jpg
 2. Oficiálny zoznam miest a obcí a ich častí [2].

Príslušné skratky okresov je možné nájsť v zozname skratiek okresov[3] a pomôže aj zoznam obcí na Slovensku [4]. Tiež môže pomôcť pri orientácii v názvoch Geoportál [5], alebo regionálny GIS [6].

Názvy častí obce

Mestské časti označujeme iba ak sú označené dopravnou značkou IS 36c/d. Miestne časti označujeme tak, že slovo "časť" nahradzujeme pomlčkou. Pred a za pomlčkou sa píšu medzery.

Levice - Kalinčiakovo

Zdrojom pre pomenovanie mestskej časti je

 1. Miestny názov uvedený na dopravných značkách
  • IS36c Is36c.jpg
  • IS36d Is36d.jpg
 2. Oficiálny zoznam miest a obcí a ich častí [7].

Mestské časti Bratislavy (Rača, Petržalka) neoznačujeme. Pri orientácii pomôže zoznam miestnych a mestských častí na Slovensku [8] a zoznam miestnych a mestských častí Bratislavy [9], alebo Gis niektorých miest [10].

Názvy spoločných obcí

Obce, ktoré sa spojili a sú teraz označované ich spoločným názvom, píšeme so spojovníkom. Pred a za spojovníkom sa nepíšu medzery.

Dvorníky-Včeláre [11]
Lovčica-Trubín [12]

Viac v diskusii na túto tému [13].

Viacjazyčné názvy

Vo všeobecnosti pre viacjazyčné názvy miest a obcí nemá systém Waze podporu, preto sa pomenovania obcí (a ich častí) uvádzajú len v národnom (Slovenskom) jazyku.

Pre viacjazyčné pomenovanie ulíc a miest pozri stránky Ulice (Street) a Miesta (Places).

Samostatné usadlosti

Usadlosti alebo samoty, ktoré sú vzdialené od materskej obce v odôvodnených prípadoch označujeme ako miesto. Viac o usadlostiach.

Pozri tiež