Difference between revisions of "Označovanie miest, obcí a ich častí"

From Wazeopedia
(úvod, návod a usadlosti)
m
Line 11: Line 11:
 
  Horovce (PU)
 
  Horovce (PU)
 
  Horovce (MI)
 
  Horovce (MI)
<br />
 
  
 
Zdrojom pre pomenovanie mesta alebo obce je
 
Zdrojom pre pomenovanie mesta alebo obce je
Line 25: Line 24:
 
Miestne časti označujeme tak, že slovo "časť" nahradzujeme pomlčkou. Pred a za pomlčkou sa píšu medzery.
 
Miestne časti označujeme tak, že slovo "časť" nahradzujeme pomlčkou. Pred a za pomlčkou sa píšu medzery.
 
  Levice, časť Kalinčiakovo = Levice - Kalinčiakovo
 
  Levice, časť Kalinčiakovo = Levice - Kalinčiakovo
<br />
 
  
 
Zdrojom pre pomenovanie mestskej časti je
 
Zdrojom pre pomenovanie mestskej časti je
Line 38: Line 36:
 
  Dvorníky-Včeláre [http://slovniky.korpus.sk/?w=dvorniky-vcelare]
 
  Dvorníky-Včeláre [http://slovniky.korpus.sk/?w=dvorniky-vcelare]
 
  Lovčica-Trubín [http://slovniky.korpus.sk/?w=lovcica-trubin]
 
  Lovčica-Trubín [http://slovniky.korpus.sk/?w=lovcica-trubin]
<br />
 
  
 
Viac v diskusii na túto tému [http://www.waze.com/forum/viewtopic.php?f=275&t=3309#p23882].
 
Viac v diskusii na túto tému [http://www.waze.com/forum/viewtopic.php?f=275&t=3309#p23882].

Revision as of 11:34, 5 May 2016

Editor mapy obsahuje vrstvu Obce, ktorá zobrazuje na mape plochy miest a obcí podľa označenia na cestných segmentoch.

Plochy miest a obcí v aplikácii Waze, od verzie 4.x, nie sú zobrazované.

Pravidlá označovania miest a obcí na Slovensku

Názvy miest a obcí

Názvy miest a obcí pri cestných segmentoch zadávame vo vlastnostiach v políčku označenom Mesto (City):

  • Po napísaní začiatočných písmen obce do poľa sa objaví rolovací zoznam známych obcí z ktorého vyberieme príslušný názov. Nový názov obce môžu vytvárať len editori s úrovňou L4 a viac. Ak v zozname obec nie je, požiadajte o doplnenie nového názvu obce pomocou chatu alebo na diskusnom fóre [1].
  • Zmenu potvrďte tlačítkom Uložiť Uložiť.

Ak názov obce nie je na Slovensku jedinečný, pridá sa zaň do zátvorky skratka príslušného okresu.

Horovce (PU)
Horovce (MI)

Zdrojom pre pomenovanie mesta alebo obce je

  1. Miestny názov uvedený na dopravných značkách
    • IS36a Dopravná značka IS36a.svg.jpg
    • IS36b Dopravná značka IS36b.svg.jpg
  2. Oficiálny zoznam miest a obcí a ich častí [2].

Príslušné skratky okresov je možné nájsť v zozname skratiek okresov[3] a pomôže aj zoznam obcí na Slovensku [4]. Tiež môže pomôcť pri orientácii v názvoch Geoportál [5], alebo regionálny GIS [6].

Názvy častí obce

Mestské časti označujeme iba ak sú označené dopravnou značkou IS 36c/d. Miestne časti označujeme tak, že slovo "časť" nahradzujeme pomlčkou. Pred a za pomlčkou sa píšu medzery.

Levice, časť Kalinčiakovo = Levice - Kalinčiakovo

Zdrojom pre pomenovanie mestskej časti je

  1. Miestny názov uvedený na dopravnej značke IS 36c a IS36d,
  2. Oficiálny zoznam miest a obcí a ich častí [7].

Mestské časti Bratislavy (Rača, Petržalka) neoznačujeme. Pri orientácii pomôže zoznam miestnych a mestských častí na Slovensku[8] a zoznam miestnych a mestských častí Bratislavy[9], alebo Gis niektorých miest [10].

Názvy spoločných obcí

Obce, ktoré sa spojili a sú teraz označované ich spoločným názvom, píšeme so spojovníkom. Pred a za spojovníkom sa nepíšu medzery.

Dvorníky-Včeláre [11]
Lovčica-Trubín [12]

Viac v diskusii na túto tému [13].

Viacjazyčné názvy

Vo všeobecnosti pre viacjazyčné názvy miest a obcí nemá systém Waze podporu, preto sa pomenovania obcí (a ich častí) uvádzajú len v národnom (Slovenskom) jazyku.

Pre viacjazyčné pomenovanie ulíc a miest pozri stránky Ulice (Street) a Miesta (Places).

Samostatné usadlosti

Usadlosti alebo samoty, ktoré sú vzdialené od materskej obce v odôvodnených prípadoch označujeme ako miesto. Viac o usadlostiach.

Pozri tiež