Označovanie miest, obcí a ich častí

From Wazeopedia

Revision as of 09:27, 21 September 2015 by Hamilnes (talk | contribs) (→‎Viacjazyčné názvy: skrátenie + odkazy)

Pravidlá označovania miest a obcí na Slovensku

Názvy miest a obcí

Názvy miest a obcí vypĺňame v editore do políčka označeného Mesto (City) Ak názov obce nie je na Slovensku jedinečný, pridá sa zaň do zátvorky skratka príslušného okresu.

Horovce (PU)


Príslušné skratky okresov je možné nájsť v zozname skratiek okresov[1] a pomôže aj zoznam obcí na Slovensku [2]. Tiež môže pomôcť pri orientácii vnázvoch Geoportál [3], alebo regionálny GIS [4].

Názvy častí obce

Mestské časti označujeme iba ak sú označené dopravnou značkou IS 36c/d. Miestne časti označujeme tak, že slovo "časť" nahradzujeme pomlčkou. Pred a za pomlčkou sa píšu medzery.

Levice, časť Kalinčiakovo = Levice - Kalinčiakovo


Mestské časti Bratislavy (Rača, Petržalka) neoznačujeme. Pri orientácii pomôže zoznam miestnych a mestských častí na Slovensku[5] a zoznam miestnych a mestských častí Bratislavy[6], alebo Gis niektorých miest [7].

Názvy spoločných obcí

Obce, ktoré sa spojili a sú teraz označované ich spoločným názvom, píšeme so spojovníkom. Pred a za spojovníkom sa nepíšu medzery.

Dvorníky-Včeláre [8]
Lovčica-Trubín [9]


Viac v diskusii na túto tému [10].

Viacjazyčné názvy

Vo všeobecnosti pre viacjazyčné názvy miest a obcí nemá systém Waze podporu, preto sa pomenovania obcí (a ich častí) uvádzajú len v národnom (Slovenskom) jazyku.

Pre viacjazyčné pomenovanie ulíc a miest pozri stránky Ulice (Street) a Miesta (Places).

Pozri tiež