Difference between revisions of "Radary"

From Wazeopedia
m (10 revízií)
Line 46: Line 46:
 
|}
 
|}
  
== Ohlásenie radaru v mobilnej aplikácii ==
+
== Ohlásenie fixného radaru v mobilnej aplikácii ==
  
Pre ohlásenie radaru v klientovi, použi pravé menu ''Nahlásiť'' [[File:Report icon.png|30px]]
+
Pre ohlásenie fixného radaru v klientovi, použi pravé menu ''Hlásenia'' [[File:W4-hlaseni.png|30px]]
a zvoľ možnosť ''Fixný radar''. Vyber správny typ radaru alebo kamery, prípadne zvoľ opačný smer jazdy ak je to potrebné a odošli.
+
a zvoľ možnosť ''Fixný radar'' [[File:W4-ico-kamera.png|30px]]. Vyber správny typ radaru alebo kamery, prípadne zvoľ opačný smer jazdy ak je to potrebné a odošli.
  
  
Line 55: Line 55:
  
  
Hlásenie o existencii radaru/kamery bude umiestnené do mapy na miesto, na ktorom si sa nachádzal vo chvíli stlačenia tlačítka menu ''Nahlásiť'' [[File:Report icon.png|30px]]. Takže stačí stlačiť tlačítko menu a s dokončením hlásenia počkať do chvíle, kedy to dopravná situácia dovoľuje.
+
Hlásenie o existencii radaru/kamery bude umiestnené do mapy na miesto, na ktorom si sa nachádzal vo chvíli stlačenia tlačítka menu ''Hlásenia'' [[File:W4-hlaseni.png|30px]]. Takže stačí stlačiť tlačítko menu a s dokončením hlásenia počkať do chvíle, kedy to dopravná situácia dovoľuje.
Nahlásený radar/kamera sa objaví v mape klienta až potom keď bude potvrdený editorom v mapovom editore.
+
Nahlásený radar/kamera sa objaví v mape klienta až potom, keď bude potvrdený editorom v mapovom editore.
V miestach, kde sa kamera nachádza v oboch smeroch jazdy, je potrebné ju nahlásiť pre každý smer zvlášť.
 
  
 
== Potvrdenie radaru/kamery v mapovom editore ==
 
== Potvrdenie radaru/kamery v mapovom editore ==

Revision as of 07:21, 20 April 2017

Na tejto stránke sa dozviete ako určiť správnu kategóriu radaru alebo kamery a postupy oznamovania radarov a kamier vo Waze.

Sú podporované tri druhy radarov a kamier:

  • Radar na meranie rýchlosti
  • Kamera monitorujúca prejazd vozidiel na semafóre
  • Falošná kamera alebo radar tzv. atrapa.

Typy radarov a kamier

Radar na meranie rýchlosti

Rýchlosť Pevne inštalované radary všetkých druhov merajúce rýchlosť. Zjednodušene povedané, radary pri ktorých môžete dostať pokutu, ak pri nich prejdete rýchlejšie ako je povolené. Môžu byť s automatickou fotografickou dokumentáciou priestupku alebo so vzdialenou obsluhou.

Dočasne nefungujúce radary, alebo momentálne prázdne schránky do ktorých môže byť radar kedykoľvek umiestnený, zadávame ako funkčný rýchlostný radar. Waze aktuálne nerozlišuje úsekové radary merajúce priemernú rýchlosť na určitom úseku cesty, preto takýto vstupný aj výstupný radar zadávame rovnako ako rychlostný radar.

Všetky mobilné radary hlásime v klientovi vždy ako Hliadka => Radar a nikdy nie ako Fixný radar!

Kamera monitorujúca prejazd na semafóre

Semafórový Kamera monitorujúca prejazd semafóru. Kamera môže byť vybavená záznamovým zariadením.

Nejedná sa o zpomaľovacie semafóry, dnes často inštalované na začiatku obce alebo pred prechodmi pre chodcov. 

Pri tejto kamere by pred potvrdením v editore mala byť rýchlosť vždy nastavená na nulu, aby na ňu bol prichádzajúci užívateľ upozornený bez ohľadu na to, akou rýchlosťou sa priblíži.

Falošný radar

Falošný Falošná kamera predstavuje napodobeninu skutočného radaru, ktorý ale radar nie je a teda ani nemôže merať rýchlosť.

Nejedná sa ani o tabuľu s LCD displejom a nápisom Radar (prípadne bez nápisu) tzv. Infotabuľu, zobrazujúcu na LCD Vašu aktuálnu rýchlosť, takéto Infotabule nehlásime, nepotvrdzujeme a z mapy odstraňujeme!

Ohlásenie fixného radaru v mobilnej aplikácii

Pre ohlásenie fixného radaru v klientovi, použi pravé menu Hlásenia W4-hlaseni.png a zvoľ možnosť Fixný radar W4-ico-kamera.png. Vyber správny typ radaru alebo kamery, prípadne zvoľ opačný smer jazdy ak je to potrebné a odošli.


Report kamera1.png


Hlásenie o existencii radaru/kamery bude umiestnené do mapy na miesto, na ktorom si sa nachádzal vo chvíli stlačenia tlačítka menu Hlásenia W4-hlaseni.png. Takže stačí stlačiť tlačítko menu a s dokončením hlásenia počkať do chvíle, kedy to dopravná situácia dovoľuje. Nahlásený radar/kamera sa objaví v mape klienta až potom, keď bude potvrdený editorom v mapovom editore.

Potvrdenie radaru/kamery v mapovom editore

Radar/kamera, ktorý je nahlásený wazerom v klientovi sa zobrazí v mape až potom keď je potvrdený v editore. Ak do cca 3 týždňov nedôjde k jeho potvrdeniu, bude automaticky smazaný systémom. Nepotvrdený radar/kamera je v editore hnedej farby. Po potvrdení zmení farbu na šedú.

Nepotvrdený Potvrdený
UK Cams Unconfirmed Speed.png
UK Cams Unconfirmed RLC.png
UK Cams Unconfirmed Fake.png
UK Cams Confirmed Speed.png
UK Cams Confirmed RLC.png
UK Cams Confirmed Fake.png

Ikony v klientovi a v editore sú odlišné. Takto vypadajú ikony v editore

Predtým ako schváliš nahlásený radar/kameru v editore, pokús sa čo možno najdôkladnejšie overiť či sa na mieste skutočne nachádza. Rovnako dávaj pozor aby si neschvaľoval duplikáty.

Umiestnenie radaru/kamery

Pri nahlasování radaru v klientovi sa vždy nemusí podariť určiť miesto presne. Preto, keď potvrdzuješ radar v editore použi na presné umiestnenie vysoké rozlíšenie leteckých snímok alebo Streetview pohľad. Súčasne je ale dôležité si uvedomiť, že letecké snímky môžu byť voči reálu posunuté a snímky na Streetview môžu byť zastaralé a netreba sa na ne spoliehať stopercentne. Dobré je na overenie použiť viac zdrojov.

Ak je potrebné radar v editore posunúť, označ ho, objaví sa okolo kruh, a následne je možné s ním v tomto kruhu pohybovať. Ak je potrebné posunúť radar ďalej za hranicu kruhu, posuň ho tak ďaleko, ako je to možné a potom zmenu ulož. Obnov stránku (klávesa F5), počkaj až sa všetko obnoví a kruh se okolo radaru opäť vycentruje. Následne je možné radar znova posunúť až na jeho okraj.

Orientace.jpg
Posun.jpg


Červený bod za radarom označuje smer jazdy. Správne označenie vypadá tak, že v smere jazdy je prvý symbol radaru a až potom červený bod. To, čo väčšina editorov považuje za objektív radaru je hľadáčik a bod je ako pozícia kameramana (Takto akosi vypadali amatérske 8 mm kamery).

Nastavenie rýchlosti a potvrdenie radaru/kamery

Radar_edit.jpg Po označení radaru v editore je možné zadať rýchlosť v km/h, na akú je daný úsek cesty obmedzený.

Keď je rýchlosť nastavená, dostane blížiaci sa wazer so zapnutým klientom hlasové upozornenie v prípade, že jeho rýchlosť je vyššia ako rýchlosť tu zadaná.

Ak nie je nastavená žiadna rýchlosť, dostane wazer hlasové upozornenie vždy.

Potom ako bol radar dobre umiestnený a rýchlosť bola správne nastavená, zaškrtni pole Potvrdené a ulož zmeny.

Radar sa objeví v klientovi akonáhle budú zmeny mapy spracované. Upozorňujeme, že to môže trvať aj niekoľko dní.

V zónach kde sa mení povolená rýchlosť v závislosti na dopravnom značení nastavujeme rýchlosť na maximálnu používanú hodnotu.

Informácie o radare/kamere Upravené: a užívateľom zobrazované v editore nemusia spolu súvisieť. Je to z dôvodu rozdielneho prenosu informácií z editora a z klienta. V prípade úpravy radaru/kamery v editore sa do Upravené: prenáša dátum úpravy a do užívateľom meno editora. Z klienta sa v prípade, že niektorý uživatel počas jazdy stlačí pri radare/kamere Už nie je, prenesie len informácia o dátume do Upravené: ale užívateľom zostane nezmenené.

Informácie Vytvorené: a užívateľom zobrazované v editore sa obe prenášajú z klienta v okamihu vytvorenia radaru/kamery (v editore sa nedá radar/kamera vytvoriť).

Odstránenie potvrdeného radaru/kamery

Sú dva zpôsoby ako odstrániť potvrdený radar/kameru (v editoru ikona šedej farby):

V editore

Zmazať potvrdený i nepotvrdený radar/kameru je v editore jednoduché. Stačí ho označiť a stlačiť klávesu Delete, alebo ikonu koša a uložiť zmeny. Je potrebné poznamenať, že potvrdené radary/kamery môže mazať len editor s úrovňou rovnou, alebo vyššou než úroveň editora, ktorý kameru potvrdil.

V klientovi

Keď sa uživateľ blíži k radaru/kamere dostane v klientovi (aplikácii v telefónu) upozornenie kde je tlačítko Už nie je. Vždy keď toto tlačítko niektorý užívateľ stlačí pričíta sa jeho výška úrovne a vo chvíli kedy súčet prekročí výšku úrovne editora, ktorý radar/kameru potvrdil, zmení sa tento na nepotvrdený a je možné ho v editore buď vymazať alebo opäť potvrdiť.

Vždy keď niekto použije tlačítko Už nie je dôjde k aktualizácii dátumu poslednej editácie radaru/kamery ale meno posledného editora se nezmení.

Príklady radarov a kamier

Radar_ano.jpg

Fixný radar, ktorý do mapy určite patrí.

Neni_radar.jpg

Infotabuľa, nie je ani radar ani atrapa a do mapy nepatrí

Kamera_ano.jpg

Kamery monitorujúce semafóry, ktoré reportujeme i potvrdzujeme.

Neni_kamera.jpg

Kamera, ktorá iba monitoruje dopravnú situáciu nevyfotí vás a pokutu nedostanete, takže do mapy nepatrí.

Pozri tiež