Difference between revisions of "Skolenie/Permalink"

From Wazeopedia
(+anim)
m (3 revízie)
(No difference)

Revision as of 20:52, 19 June 2016

Permalink

Názvom Permalink označujeme link (URL) odkazujúci na presne určené miesto v mape. Je v ňom obsiahnutá informácia o zemepisnej šírke a dĺžke (lat/lon), merítko priblíženia mapy, viditeľné vrstvy (layers) a všetky objekty ako sú cesty a ich uzly, alebo záujmové miesta (landmarky), ktoré boli vybraté pred vygenerovaním permalinku. Pomocou permalinku možeš ukázať ostatným kolegom editorom miesto na mape s konkrétnym segmentom o ktorom s nimi chceš komunikovať. Je to webová adresa (URL), ktorú môžeš prekopírovať do chatu, diskusného fóra alebo poslať e-mailom.

Vytvorenie permalinku

Najprv je nutné vybrať objekt na mape - segment ulice, križovatky alebo miesto. Keď je vybraný objekt zvýraznený:

Out.gif
  1. Presuňte kurzor myši na ikonu Bouton permalink.png v pravej dolnej časti editora.
  2. Pomocou Ctrl+C okopírujte permalink do schránky.
  3. Pomocou Ctrl+V vložte permalink do okna chatu alebo do diskusie.

Keď chcete vybrať viac než jeden objekt, ktorý má byť v zobrazení zvýraznený, použite metódu viacnásobného výberu - Ctrl+klik ľavým tlačítkom myši na všetky potrebné objekty.


Ak používate pomôcku WME Chat Addon môžete permalink vybraného objektu vložiť priamo do textu v okne komunikátora jediným kliknutím na ikonu retiazka plus:

Pridanie permalinku v okne chatu

Zobrazenie permalinku

Skopírovaný permalink môžeš vložiť do chatu, diskusného príspevku, alebo e-mailu.

Skrátiť dlhý reťazec permalinku a upraviť text ako odkaz, napríklad v diskusii na fóre je možné takýmto zápisom:

[url=PERMALINK]môj text[/url]

Po kliknutí na odkaz s permalinkom sa otvorí vo webovom prehliadači oblasť mapy s vyznačeným segmentom alebo miestom a nastaveným zväčšením.

V prípade, že na ikonu Bouton permalink.png kliknete ľavým tlačítkom myši, prebehne znovunačítanie stránky, pričom sa aktualizuje URL v adresnom riadku prehliadača. Pri použití tejto metódy sa uistite, že ste najprv uložili všetky zmeny, pretože znovunačítaním stránky editora sa neuložené zmeny stratia.

Posledný vygenerovaný permalink je spárovaný s vaším waze účtom. Keď reštartujete prehliadač a prihlásite sa opäť do WME, zobrazí sa vám práve ten výrez mapy, ktorý permalink obsahoval. Keď zdieľate permalink, uvedomte si, že príjemca je v jeho zobrazení limitovaný svojím oprávnením. Užívatelia napríklad nemôžu vidieť Hlásenie chýb (Update Requests, UR) alebo Mapové problémy (Map Problems, MP) mimo svoju povolenú editačnú oblasť (Editable Area, EA). Takže, keď vkladáte permalink do diskusného fóra, uvedomte si, že len miestni editori, Správcovia oblastí (AM) v danej oblasti a CM budú môcť vidieť označené UR alebo MP. Ak budete UR alebo MP chcieť zdieľať aj s ostatnými, vytvorte radšej snímku obrazovky.

Pozri tiež