Difference between revisions of "Skripty"

From Wazeopedia
(opr. linky)
m (22 revízií)
(No difference)

Revision as of 20:51, 19 June 2016

Waze komunita vytvorila velké množstvo pomôcok, doplnkov a skiptov, ktoré rozširujú možnosti práce v prostredí Waze. Na tejto stránke nájdete výber niektorých z nich.

Skripty zaberajú zdroje vášho počítača. Veľké množstvo spustených skriptov môže mať za následok zpomalenie behu vášho počítača, preto používajte len tie skripty, ktoré skutočne využívate.

Majte na pamäti, že skripty sú často aktualizované. Aby správne fungovali v nových verziách aplikácie (Live mapa, editor), používajte najaktuálnejšie verzie. Niektoré skripty sa obnovujú automaticky, iné potrebujú zásah užívateľa.

Pamätajte, že skripty používate na vlastnú zodpovednosť. Waze, ani autori týchto stránok, nepreberajú zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené ich použitím.

Požiadavky na prehliadač

Skripty bývajú prispôsobené pre najbežnejšie prehliadače: Firefox, Chrome, Opera, Internet Explorer, Safari. Doporučujeme používať jeden z nich a vybrané skripty podľa toho nainštalovať.

Pred inštaláciou skriptov je potrebné do prehliadača pridať doplnok na spúšťanie skriptov:

  • Pre Chrome inštalujte Tampermonkey 24px (môže byť potrebné zapnúť "Developer mód"). Použite prednostne verzie skriptov z Chrome Web Store.


Vylepšenia zobrazenia pre editor

WME LiveMap closures

Skript zobrazuje uzávierky v editore rovnako, ako sú zobrazené v Live mape.

Diskusia o skripte na CZ/SK fóre [1].

WME Color Highlights

Skript vyfarbí segmenty a miesta podľa ich stavu, typu a ďalších kritérií. Je možné napr. zvýrazniť zamknuté alebo nepomenované cesty.

Street Vector Layer

Skript vytvorí novú vrstvu, v ktorej je možné nastaviť iný vzhľad segmentov. Možné je zmeniť farbu a šírku segmentu, upravovať veľkosť značiek smerovania jednosmeriek a veľa iného.

Stiahnuť JS

WME Junction Angle info

Zobrazenie uhlov pripjenia ciest na križovatkách, ktoré sú dôležité pre navigačné pokyny.

WME Closest Segment

Skript zobrazí čiaru medzi zameriavacím krížom alebo bodom a najbližším zjazdným segmentom. Ukazuje kde presne bude Waze navigovať pri konkrétnom mieste.

WME HardHats CZ

Prefarbí prilbu wazíka podľa levelu editora. Pridáva aj ikonu nepreškoleného nováčika.

WME Map Tiles Update

Malý skript, ktorý zobrazuje dátum a čas poslednej aktualizácie mapy podľa status.waze.com. Informáciu zobrazí pri štarte WME, po prejdení myšou na ikonu (i) a tiež pri update.

WME PlaceNames

Tento malý skript umožňuje zobraziť mená miest v editore.

WME Toolbox

Skript zobrazuje uzamknuté segmenty, neštandardné úpravy a chyby (revcony, U-turny, slučky). Obsahuje nástroje pre výber segmentov a miest a kopírovanie ich vlastností. Podrobný návod Súbor:Cz.png.

Stiahnuť pre Chrome
Stiahnuť pre Firefox

Editácie mapy

WME Road Selector

Skript umožňuje hromadne vyberať segmenty podľa zadaných podmienok. Na konštrukciu podmienok môžete použiť zátvorky a logické operátory AND a OR. Podmienky môžete ukladať s vlastným názvom na opakované použitie. Popis na CZ/SK fóre [2].

WME Select Same Type Roads

Umožňuje vybrať rovnaké typy segmentov alebo i dlhšiu trasu medzi dvomi vybranými segmentmi.

WME Panel Swap

Pridá do ľavého panela malé tlačítko, ktoré umožňuje prepínať medzi panelom vlastností a panelom so skriptami. Tak nie je nutné kvôli zmene nastavenia skriptu rušiť označenie segmentov alebo miest.

WME center to begin-end of street

Na panel pre výber segmentov pridá tlačítka A a B ktoré umožnia skok na jeden z koncov vybraného segmentu. To je výhodné najmä pri editovaní veľmi dlhých segmentov.

Stiahnuť z fóra Waze

WME Speedhelper

Zjednodušenie zadávania rýchlostí pomocou sady tlačítok. Skript ušetrí niekoľko kliknutí. Viac v návode.

WME Street to River PLUS

Skript zjednodušuje kreslenie riek. Dokáže zmeniť neuložený cestný segment na úzku plochu vodného toku a uloží s kategóriou Rieka. Je možné nastaviť šírku a meno rieky. Skript je podrobne popísaný v návode na použitie Súbor:Cz.png.

WME Simplify Place Geometry

Skript dokáže zjednodušiť geometriu vybraného miesta typu plocha vymazaním prebytočných geometrických bodov v jednom kroku. Odporúčame nezadávať príliš vysoký faktor, aby nedochádzalo k priveľkej deformácii geometrie plochy.

WME MagicWand

Umožňuje klonovať, otočiť, zmenšiť, zväčšiť, alebo "zpravouhliť" plochu miesta. Plochu miesta vytvára aj podľa farby z podkladovej mapy. Pozor! - skript v editore zmení definíciu klávesových zkratiek Ctrl+C na klonovanie a Ctrl+X na "zpravoúhlení" plochy. Potrebné zmeniť skratky napr. na Ctrl+ Shift+C a Ctrl+ Shift+X.

Waze Aerial Shifter

Korekcia posunutia podkladovej mapy. Na Slovensku sú satelitné mapy od Google voči skutočnosti posunuté. Tento skript umožňuje posúvať polohu mapy v dvoch osiach tak, aby súhlasila so skutočnosťou. Podrobnú postup je v návode na použitie. Pred inštaláciou novej verzie je potrebné vymazať starú verziu.

Stiahnuť balíček pre Chrome
Stiahnuť z Userscripts.org

Validácia mapy a trasovanie

WME Validator

Skript kontroluje zobrazenú oblasť mapy, a zobrazuje problémové segmenty. Vytvorí správu o chybách s návodom na ich opravu. Viac v o práci so skriptom v návode.. Diskusia o Validátore na CZ/SK fóre [3].

Stiahnuť z Chrome Web Store

Slovenská lokalizácia do Validatora

Dôležitý doplnok pre WME Validator, ktorý pridáva specifické pravidlá platné pre Slovensko, ako aj slovenčinu do rozhrania skriptu. Lokalizácia sa inštaluje následne po inštalácii skriptu WME Validator.

WME Route Checker

Skript zobrazuje aktuálne navigačné pokyny v prostredí editora. Stačí vybrať dva segmenty, nastaviť voľby a spustiť.

Stiahnuť z Chrome Web Store

WME Route Speeds (Traffic)

Skript zobrazuje medzi vybranými segmentami trasu z Live mapy a zobrazí zaznamenané rýchlosti na ich segmentoch.

WME Speeds

Skript zvýrazňuje segmenty rôznou farbou podľa Najvyššej dovolenej rýchlosti nastavenej vo vlastnostiach. Umožňuje tak na mape WME rýchlo prehliadať cesty s dovolenými rýchlosťami. Viac v podrobnom návode.

Komunikácia v editore

WME Chat addon

Skript vylepšuje rozhranie okna chatu a pridáva ďalšie funkcie. Odstraňuje duplicitné správy, pridáva upozornenia, triedenie správ a umožňuje priame vkladanie permalinku do textu.

WME Chat Jumper

Skript pridáva do menu chatu odkaz "jump" na rýchly návrat z aktuálnej pozície iného užívateľa naspäť, na pozíciu pri poslednom uložení.

WME Chat Resizer and Auto Scroll

Skript pridá do okna chatu tlačítka na zmenu veľkosti okna chatu. Je možné skryť a zobraziť zoznam užívateľov, zväčššiť okno chatu atd. Skript vie aj "zmraziť" rolovanie textu chatu.

Iné nástroje

WME Favorites

Skript na uloženie obľúbených miest. Vytvorí tlačítko v lište nástrojov s editovateľným zoznamom. Položky v zozname je možné upravovať, presúvať a mazať.

Stiahnuť z Chrome Web Store

WME UR-MP tracking

Umožňuje skenovať EA a v tabuľke zobraziť všetky dostupné UR-ká a MP, lokalizovať ich na mape, zoradiť podľa typu, veku, dátumu posledného komentára, vzdialenosti. Vytvára štatistiky.

Live Mapa

Live Map UR Overlay (LMUR)

Skript umožňuje v Live mape zobrazovať UR s rôznymi možnosťmi filtrovania.

Stiahnuť z Chrome Web Store

Mobilné aplikácie

Waze Speed Limit Button

Doplní do aplikácie Waze možnosť použiť ikonu rýchlosti ako tlačítko, pomocou ktorého je možné odosielať hlásenia o polohe dopravných značiek ovplyvňujúcich najvyššiu dovolenú rýchlosť. Popis inštalácie na Wazer.sk [4]. Webstránka projektu [5].

Stiahnuť z wslb.tk.

Pozri tiež