Vrstvy

From Wazeopedia

Revision as of 10:34, 17 April 2017 by Hamilnes (talk | contribs) (update)

Vrstvy.PNG

Súčasťou WME sú rôzne vrstvy (priehľadné prekrytia), ktoré je možné nad podkladovou mapou zobraziť alebo skryť:

 • Problémy
  • Mapa - zobrazí mapové problémy a hlásenia chýb
  • Miesta - zobrazí problémy s miestami
  • Parkoviská - zobrazí problémy s parkoviskami
 • Miesta
  • Miesta - zobrazí body a plochy miest
  • Obydlie - zobrazí privátne miesta
  • Parkoviská - modrou farbou zobrazí plochy parkovísk
 • Cesty
  • Cesty - editovateľné segmenty ciest
  • Zlúčené križovatky - riešenie zložitých križovatiek
  • Uzávierky - vrstva s vyznačenými segmentmi, na ktorých je premávka uzavretá
  • Fixné kamery
 • Displej
  • Satelitné snímky - podkladová satelitná mapa (Google map)
  • Správcovia oblasti - priehľadné plochy podľa spravovaných oblastí jednotlivých AM
  • GPS body - pomocou farebných šípok zobrazí GPS stopy jázd všetkých užívateľov
  • Editovateľné oblasti - zobrazí editovateľné oblasti jednotlivých správcov (AM)
  • Pripojení používatelia - zobrazí pripojených editorov
  • Poznámky v mape - zobrazí žltú plochu miest s poznámkou editora
  • Obce - zobrazí priehľadné plochy ohraničujúce obce a mestá


Nástrojová lišta editora obsahuje tlačítko Vrstvy Layers.png, ktorým sa otvára menu s vrstavmi. Menu obsahuje názvy všetkých dostupných vrstiev v WME. Pomocou zaškrtávacích políčok je možné jednotlivé vrstvy v mapovom okne editora zobraziť alebo skryť:

 • Zaškrtnuté políčko vedľa názvu vrstvy indikuje zobrazenú vrstvu.
 • Nezaškrtnuté políčko vedľa názvu vrstvy indikuje skrytú vrstvu.

Voľba Viac možností umožňuje odfiltrovať mapové problémy a hlásenia chýb ako aj zobraziť už uzavreté položky. Pomocou ikony so špendlíkom v pravom hornom rohu je možné menu vrstiev trvalo zobraziť aj počas práce v okne mapy, inak sa menu vrstiev automaticky zatvorí.