Difference between revisions of "WME Speedhelper"

From Wazeopedia
(pata)
m (4 revízie)
 
(No difference)

Latest revision as of 20:51, 19 June 2016

Skript šetrí prácu pri zadávaní najvyššej dovolenej rýchlosti cestným segmentom.

Práca so skriptom:

  • Vyberte jeden alebo viac cestných segmentov rovnakého typu.
  • Kliknite na symbol rýchlosti.
  • Textové polia s rýchlosťou budú vyplnené hodnotou podľa zvoleného symbolu.
WME Speedhelper SK.png

Symboly s rýchlosťami boli vybrané s ohľadom na najčastejšie sa vyskytujúce rychlostné obmedzenia na Slovensku.

Pozri tiež

Skripty