Sweden/Translate

From Wazeopedia

< Sweden

Förkortningar och Akronymer i TTS

I Waze ska man använda förkortningar vid vissa tillfällen. T.ex. så skriver man inte ut Söder utan det räcker med att skriva bokstaven S så översätter TTS det till söder.

Ibland kan samma bokstavskombinationer användas i andra sammanhang t.ex. på länsvägar med nummer 500 och uppåt ska länsbokstaven föregå numret Ex. S 123. I ett sådant scenario kan en konflikt uppstå, TTS vet inte om det är en bokstav eller en förkortning.

När TTS inte ska läsa ut förkortningen ska enkelcitattecken användas Ex. 'S'

För att säkerställa funktionen och begränsa risken för framtida konflikter ska man alltid föra diskussion i forum innan man använder bokstavskombinationer som kan uppfattas som förkortningar men inte är det. Det gäller också införande av nya förkortningar.

Enkelcitattecken ska alltid användas när man vet att en bokstavskombination inte ska översättas Ex. ’N’

Driftsatta förkortningar i nuläget är

Förkortning Utläses Kommentar
N Norr
S Söder
V Väster
Ö Öster
C Centrum
S:t Sankt
G:a Gamla
IP Idrottsplats
k:a Kyrka
- Mot Skall endast användas till av/påfarstsramper

Sedan April 2016 utläses minustecken som "mot" när mellanslag förekommer före och efter " - ". Exempel "Avfart 123 - Kalmar", utläses "Avfart 123 mot Kalmar".

Undantagsfall: Förekommer tecknet i ett platsnamn eller vägnamn är det viktigt att inget mellanslag finns före och efter, Exempel "T-bana" och inte "T - bana" för Stockholms tunnelbana!

, TTS gör en kort paus vid utläsning.

För att rensa TTS cachen

I Menyn välj Navigate skriv sedan "cc@tts" (utan citattecken) i sök rutan och välj sök. Efter några sekunders sökande så kommer en ruta upp med texten "TTS cache has been cleared!".