Locks

From Wazeopedia

Revision as of 13:03, 10 September 2014 by Chrmeum (talk | contribs) (Created page with " Freeway: L4 Major Hwy: L3 Minor Hwy, Primary Rd, Street og alt lavere: Her syns jeg godt det kan være åpent for alle nivåer å redigere, det er fortsatt mye av småveier...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)


Freeway: L4 Major Hwy: L3 Minor Hwy, Primary Rd, Street og alt lavere: Her syns jeg godt det kan være åpent for alle nivåer å redigere, det er fortsatt mye av småveier som gjenstår å få tegnet inn. Rundkjøringer: L3, men L4 hvis de ligger over/under kryssende veger. Ramper: Samme som høyeste tilstøtende vei.