Locks

From Wazeopedia

Revision as of 13:18, 10 September 2014 by Chrmeum (talk | contribs) (skrivefeil..)

Lås på veiene basert på editornivå < Norway

Utkast 10.09.2014 chrmeum


For å sørge for at hovedveinettet i Norge alltid skal være mulig å navigere på, er det satt låser på en del av veinettet. Dette betyr at editoren må ha et visst nivå som oppnås gjennom et antall "edits" og/eller ha vist at man følger denne Wiki/retningslinjene korrekt.


I Norge er dette hovedreglene rundt låsing av veinettet:

Freeway: Låses til L4
Major Hwy: Låses til L3
Minor Hwy, Primary Rd, Street og alt lavere: Ingen lås (Automatic(1) eller L1)
Rundkjøringer: L3, men L4 hvis de ligger over/under kryssende veger.
Ramper: Samme som høyeste tilstøtende vei.

Opplåsing/Nedgradering av låser

Dersom man kommer over et sted der det er feil/redigeringsbehov på låste veier eller man har behov for å koble til nye veier skal det legges inn en forespørsel om nedgradering/opplåsing i Forumet. Her pleier de fleste forespørsler å bli behandlet i løpet av noen timer, eller normalt ikke mer enn ca et døgn.