מערכת ההרשאות

From Wazeopedia

בטבלה להלן מוגדרות ההרשאות לפעולות שונות שניתן לבצע על פי רמת העורך.

פעולה מאיזו רמה ניתן? הערות
אזור עריכה (שבו ניתן לערוך) על פי רמת העורך הסבר לגבי אופן קביעתו ראו בדף אזור עריכה.
יצירת מקום ע"י Trusted user 1 Trusted מתקבל לאחר אישור 7 מקומות או שינויים במקומות של המשתמש.
הכנסת מקום חדש או בקשת עדכון מקום 1 כאשר המשתמש הוא Trusted, וגם המקום לא נעול מעל רמת העורך, המקום/העדכון יוכנס ללא צורך באישור. בכל שאר המקרים הכנסת/שינוי מקום תייצר בקשת עדכון מקום.
הכנסת הערת מפה 1 לא מותנה באזור העריכה
טיפול בבקשות עדכון (דיווחים) ובעיות מפה 1 בתנאי שנמצא באזור העריכה
תגובה לסגירה RTC באפליקציה 1
הכנסת דיווח באפליקציה 1
השמעת שם רחוב בעורך 1
צפיה במפה פעילה (snapshot mode) 1
יצירת ארוע MTE 1 שינוי ארוע שמישהו אחר יצר מוגבל מרמה 3
סגירת בקשת עדכון (UR) 2
מחיקת מקטע בעורך המפה 2 עורך רמה 1 יכול למחוק מקטע שהוא הכניס למפה, עורך רמה 2 יכול למחוק מקטע שלא הוא הכניס למפה אך יש לו מגבלה: ביום מסויים לאחר מחיקת 10 מקטעים, הוא יכול בהמשך למחוק רק מקטעים שהוא הכניס למפה.
אישור הכנסה/שינוי מקום שהוצע ע"י מי שאינו Trusted user 2 המאשר נדרש להיות ברמה גדולה או שווה לרמת הנעילה של המקום.
קישור מקום לגוגל 2
ניהול אזור 2 קיימות דרישות קדם נוספות
הכנסת פניות קשות 3
סגירה RTC בעורך 4 רמה נמוכה יותר במקרים שקיבלו אישור מיוחד. ניתן להכניס RTC גם במקטע נעול מעל לרמת העורך אם העורך קיבל הרשאה מיוחדת לפי אזור.
הכנסת הנחיית נתיבים בעורך 4
הוספה ועריכה של מעברי מסילת רכבת 4
סגירת RTC באפליקציה (מיידי) 5 ברמות נמוכות יותר נדרשות מספר סגירות של משתמשים
הכנסת Junction Box 5
שינוי העדפת סוג מקטע 5
שינוי או אישור בקשת שינוי של מקום בפרסום 5 ברוב המקרים אך לא בכולם.
הכנסה ושינוי מצלמות מהירות 6
נעילת מקום/מקטע/הערת מפה עד לרמת העורך מקטעים שאינם נעולים ידנית ננעלים אוטומטית לפי עומס התנועה בהם
פתיחת נעילת מקום/מקטע/הערת מפה רמת הנעילה הקיימת הורדת נעילה למקטעים תבוצע עד 2 רמות כלפי מטה
תגובה להערת מפה, הזזתה או מחיקתה לפי רמת הנעילה של ההערה
הכנסת מספרי בתים לפי רמת הנעילה של המקטע אישור חריגה מהסדר – רמה 3
שינוי מקום ע"י Trusted user לפי רמת הנעילה של המקום
עריכת מקטע (כולל הגבלות) לפי רמת הנעילה של המקטע - בתנאי שנמצא באזור העריכה או קיום הרשאה ארצית.

- חיבור מקטע לצומת אינו מוגבל ברמת הנעילה של המקטעים המתחברים לצומת.
- עריכת הפניות מותרת לפי רמת הנעילה של הסגמנט ממנו מתבצעת הפניה.
- ברמה 1 שינוי שמות מקטעים מוגבל עד 30 ביום.

חסימת משתמש מעריכה, מקומות, דיווח מפגעים Staff משתמש ייחסם אוטומטית מעריכת מקומות או יצירת מקומות לאחר 12 דחיות (בעת כתיבת שורה זו החסימה האוטומטית פועלת אחרת באופן לא ברור)

ראו גם