אזור עריכה

From Wazeopedia

דף זה נותן הסבר על אזור העריכה של משתמש Waze בתוך עורך המפה. אזור העריכה הוא האזור במפה בו עורך מקבל הרשאת עריכה עקב נסיעה עם Waze פתוח.

קביעת אזור העריכה

אזור העריכה נקבע כשטח שמסביב לכל נקודה במסלול הנסיעה בצורה המוגדרת להלן (עבור ישראל בלבד):

רמת העורך רדיוס זוויתי במעלות (1) מרחק מקורב במטרים (2)
1 0.008 800
2 0.016 1600
3 0.024 2400
4-6 0.032 3200

(1) האזור מוגדר בפועל ע"י מעגל ברדיוס זוויתי המוגדר בטבלה כשהמפה מצויירת על צירים של זוויות LAT ו- LON.
בכל נקודה בתוך אזור העריכה שנוצר מסביב לנקודה במסלול הנסיעה מתקיים שהפרש ה- LAT בריבוע ועוד הפרש ה- LON בריבוע קטן ממגבלת ההפרש הזוויתי בריבוע, כאשר ההפרש הזוויתי תלוי ברמת העריכה כמוגדר בטבלה.
(2) המרחק הנתון בטבלה אינו מדוייק משום שהמרחק המדוייק במטרים תלוי בכיוון שאליו אנו מתרחקים מהנקודה בה היינו ובקו הרוחב שבו נמצאים. לדוגמה מי שברמה 1 יקבל הרשאת עריכה עד 889 מטר בהתרחקות בכיוון צפון/דרום מהמקום בו היה, ובהתרחקות בכיוון מזרח/מערב הוא יקבל COS(LAT)*889m. ברמות האחרות זה בכפולה המתאימה. המרחקים בפועל בישראל נעים בין 743 מטר ועד 889 מטר לרמה 1 ובכפולה המתאימה לרמות האחרות.
הערה: 889 מטר הם 0.008 מעלות מתוך היקף כדור הארץ דרך הקטבים (ההיקף הוא 360*60 מייל ימי).

להלן הדגמת אזור העריכה עבור רמה 2 מסביב לנקודה במסלול הנסיעה. Level 2 Editable Area.jpg

פרטים נוספים

  1. אזור העריכה נשמר במשך 90 ימים עבור כל נסיעה עם Waze פתוח ולאחר מכן נמחק (אך נשאר אזור אחר המוגדר על פי נסיעות מאוחרות יותר אם היו כאלה).
  2. העריכה בתוך אזור העריכה מוגבלת ע"י מגבלות נוספות כפי שמוגדר במערכת ההרשאות.
  3. לגבי הצגת אזור העריכה בעורך המפה ראה במדריך לעריכת המפה - שכבת אזור העריכה.
  4. עורך מפה יכול לקבל הרשאה לערוך גם מחוץ לאזור העריכה שלו וזאת על ידי מינוי כמנהל אזור או קבלת הרשאה ארצית.

ראו גם