Komuniti Waze Malaysia/Pemimpin Waze Malaysia

From Wazeopedia
Anjung AnjungAplikasi AplikasiSuntingan SuntinganKomuniti KomunitiBantuan Bantuan

Pemimpin Waze Malaysia link to this section

Berikut merupakan senarai ahli komuniti Waze yang bertanggungjawab di peringkat kebangsaan mengenai pengurusan komuniti Waze di Malaysia.


paulkok_my Private message.png Country CoordinatorGlobal ChampMentor


beliamuda Private message.png Local ChampMentor
damaultz Private message.png Local ChampMentor
kadyus Private message.png Local ChampMentor
Krixera Private message.png Local ChampMentor
kweeheng Private message.png Local ChampMentor
lion9966 Private message.png Local ChampMentor


eclectice Private message.png Localization Expert
CoolCityCat Private message.png Localization Expert