Komuniti Waze Malaysia/Pengurusan Zon, Pementoran dan Peranan

From Wazeopedia
Anjung AnjungAplikasi AplikasiSuntingan SuntinganKomuniti KomunitiBantuan Bantuan

Pengurusan Zon, Pementoran dan Peranan link to this section

Bagi pengguna yang berhasrat menceburkan diri dalam pemetaan, atau melibatkan diri dalam komuniti Waze, ada beberapa kaedah untuk berbuat demikian.

Edition de la Carte

Oleh yang demikian, adalah tidak mustahil untuk anda mengambil alih sesebuah kawasan geografi dan menjadi Pengurus Kawasan zon tersebut. Saiz dan lokasi zon yang diberikan itu adalah bergantung kepada pengalaman penyunting.

Sehubungan itu, bagi membolehkan bakal Pengurus Kawasan untuk menguruskan kawasan mereka dengan cekap, maka satu Program Pementoran telah ditubuhkan. Penyunting baru akan dibantu oleh seorang penyunting yang berpengalaman sepanjang tempoh percubaan, di mana beliau akan dilatih tentang amalan terbaik penyuntingan. Bahagian terpenting dalam fasa ini ialah untuk menimba ilmu di wiki ini dan menajamkan kemahiran dalam penyuntingan.

Lain-lain peranan dan tanggungjawab dalam komuniti Waze adalah bergantung kepada aspirasi dan pengalaman penyunting. Perkara ini akan diperincikan lagi dalam artikel Peranan dan Tanggungjawab.