Closure procedures History

This page contains changes which are not marked for translation.
Other languages:
English • ‎Nederlands

Closure procedures

Waar kunnen Real Time Closures het beste ingegeven worden? In de WME of via Wegstatus? Hieronder worden daarvoor richtlijnen gegeven.

Afsluitingen kunnen handmatig in Wegstatus worden ingegeven en Wegstatus neemt ook gegevens van afsluitingen over vanuit diverse andere bronnen. Brondata komt standaard vanuit de NDW (de Nationale Databank Wegverkeergegevens). Hierin zit data vanuit SPIN (Rijkswaterstaat) en VCNL (RVM netwerk), Andes LTC (Gemeenten en provincies) en Melvin (Gemeenten en provincies).

Voor- en nadelen

  • Voordeel voor het ingeven via Wegstatus is dat de afsluiting zo actueel mogelijk is. Eventuele updates van de wegwerkzaamheden hebben direct effect op de afsluiting.
  • Nadeel via Wegstatus kan zijn dat de bron data soms verwijderd wordt om later eventueel via een nieuwe melding terug te komen. Na het verwijderen is de afsluiting in WS afgemeld. Dit probleem wordt eind 2020 aan de kant van Wegstatus opgelost.


Afsluitingen op rijkswegen

Afsluitingen op rijkswegen worden in principe niet vooraf ingevoerd. Op het moment dat een weg dicht gaat krijgen we daar een melding van in het #feed-wegafsluitingen kanaal.
Rijkswegen, zijn de wegen die door Rijkswaterstaat onderhouden worden, zie ook RWS Wegenoverzicht.

Uitzonderingen:

  • Op- en afritten worden niet afgesloten als ze onderdeel zijn van een traject-afsluiting.
  • Voor maaiwerkzaamheden worden geen kortdurende afsluitingen ingevoerd.
  • Afsluitingen van Rijksweg parallelwegen, zoals bijvoorbeeld de A4 bij Schiphol, A2 bij Utrecht, komen niet door in #feed-wegafsluitingen (behalve als zowel de parallelweg als de hoofdrijbaan dicht zijn).


Afsluitingen op provinciale wegen

Afsluitingen op provinciale wegen worden ingevoerd vanuit de wegwerkzaamheden op Wegstatus. De reden hiervan is dat provincies vaak gebruik maken van Actueel melden. Dit betekend dat ze geautomatiseerd wegen eerder of later dicht kunnen zetten. Wegstatus neemt dat automatisch over.

Afsluitingen op gemeentelijke wegen

Voor de gemeentelijke wegen geldt, invoeren via Wegstatus mag, maar via WME ook.
Voordeel via Wegstatus is dat gemeenten die van Melvin gebruik maken hiermee actuele wijzigingen kunnen doorvoeren en dat deze dan automatisch worden doorgevoerd.


Main Page | Index