Editable area

From Wazeopedia

Onze van oorsprong Engelstalige Wiki wordt momenteel vertaald naar het Nederlands.

Other languages:
English • ‎Nederlands

Bewerkbaar gebied

Editable-area-editor.png
  • Je bewerkbaar gebied - Editable area (EA) - is het gehele gebied waarin je de Waze Map Editor kunt gebruiken om de kaart aan te passen.
  • Dit bevat de gebieden die resulteren uit je recente ritten aangevuld met je beheerde gebieden.


Gebieden op grond van je ritten

  • De gebieden op grond van je ritten bestaan uit het gebied rondom je onlangs gereden routes. De breedte van de strook rondom de gereden weg is afhankelijk van je Editor level. Onlangs betekent: ritten komen te vervallen op de laatste van de maand, na minimaal 90 dagen, gerekend van de ritdatum. Voor meer informatie zie de algemene pagina over Editable areas.


Beheerde gebieden

  • Beheerde gebieden zijn gebieden die je zijn toegekend als bijvoorbeeld Area Manager en gebieden die je tijdelijk kan krijgen wanneer je deelneemt aan een Mapraid.


Vertoning

  • De editor bevat een tab met links naar de bewerkbare gebieden.
  • Er is een speciale kaartlaag in de editor voor het vertonen van je bewerkbare gebieden.


For defining a wicket polygon of an area this sandbox page can be used.

Main Page | Index