Translations:Improve your skills/38/nl History

De relatie tussen de satellietweergave en de kaart

Beginnende editors hebben vaak de neiging om de kaart precies zo te tekenen als de satellietweergave laat zien. De Waze-kaart moet echter zo eenvoudig mogelijk zijn, op een manier die de beste navigatie-instructies oplevert, met een duidelijke en eenvoudige kaart op het scherm. Dit houdt in dat soms wegen of delen van wegen zelfs niet zijn getekend, of anders zijn getekend dan de satellietweergave. Daarnaast kan de satellietweergave verouderd zijn of niet alles weergeven. Een weg in een bos is bijvoorbeeld waarschijnlijk niet zichtbaar op de satellietweergave. Gebruik de satellietweergave dus als bron, niet als doel om te kopiëren. Als de weg anders in kaart is gebracht, raadpleeg dan de vorige editor of de area manager.

Wegen toegevoegd volgens satellietweergave.
Waze kaart: Een enkel segment levert een eenvoudige en duidelijke route op, die gemakkelijk te onderhouden is.

Veel voorbeelden zijn te vinden op onze KISS pagina.

Te veel geometrieknooppunten

Te veel geometrie-knooppunten (13 nodes)
Dit is efficiënt (3 nodes)

Te veel geometrie-punten kunnen de opbouw van uw scherm vertragen. Ook is het moeilijker om de kaart te onderhouden. Daarom gebruiken we zo min mogelijk knooppunten, ook als dat betekent dat een weg in Waze niet precies de weg volgt in de Satellietweergave. Als een segment te veel knooppunten heeft, verwijder deze dan door met uw muis over de knooppunten te bewegen en druk op d.

Te veel geometrie-knooppunten
Dit geeft uitstekende navigatie-instructies

Als je liever meer afgeronde hoeken hebt dan vierkante - rechter afbeelding - kun je twee geometrieknopen gebruiken in plaats van één om een ​​hoek te maken. Zie voor meer informatie de paragraaf Voeg een weg toe in de Quick Start Guide.

Simplify an intersection

De werkelijke situatie van het kruispunt. Als je in dit voorbeeld de wegen precies zo tekent als de werkelijke situatie, krijg je veel segmenten en knooppunten. Dit zal veel onderhoud met zich meebrengen. Ook krijgt de chauffeur veel navigatie-instructies waarbij één instructie, b.v. "links afslaan", zou voldoende moeten zijn en is veel duidelijker.
Dit is de beste manier om dit kruispunt te tekenen. Op deze manier krijgt de chauffeur slechts één navigatie-instructie en is de kaart ook gemakkelijk en snel af te lezen op een klein scherm.

Meer voorbeelden van het tekenen van complexe situaties zijn te vinden op de KISS pagina.

Wegtypen

Beginnende editors hebben vaak de neiging om het wegtype van een segment te wijzigen. Het kiezen van het type weggedeelte heeft veel implicaties, vanwege de gevolgen voor zichtbaarheid, routing en dergelijke. Deze kenmerken kunnen per land verschillen en je zult enkele van deze verschillen zien wanneer je een andere taal kiest in WME. Zo worden sommige wegtypen anders gebruikt dan op het eerste gezicht verwacht en sommige zelfs niet. Als je vindt dat een wegtype moet worden gewijzigd, raadpleeg dan de laatste editor of de gebieds- of regiomanager.

Voor meer informatie zie de Wegtypen pagina en sub-pagina's.