Translations:Non-drivable roads/4/nl

From Wazeopedia

Niet of niet altijd berijdbaar

We krijgen vaak de vraag "hoe brengen we niet-berijdbare of beperkte toegangswegen in kaart?" In de onderstaande tabel ziet u wat u in elke situatie moet doen.

WegtypeOmschrijving
Walking trail (met bestemmingen)Niet toegestaan om met een voertuig hier te rijden
Mogelijke bestemmingen langs het segment
Wordt meegenomen bij de routering wanneer verbonden.
Alleen verbinden met fantoomnodes wanneer een reguliere junction node al niet beschikbaar is.
Pedestrian boardwalk (zonder bestemmingen)Niet toegestaan om met een voertuig overheen te rijden
Heeft geen bestemmingen aan het segment

Wordt niet meegenomen bij de routing.
Wordt meegenomen bij de suggesties van parkeerplaatsen op basis van looptijd.

Alleen verbinden met fantoomnodes wanneer een reguliere junction node al niet beschikbaar is.
Private road (Bestemmingsverkeer)Mogelijk om met een voertuig te berijden
Niet altijd toegestaan ​​om hier met een auto te rijden
Straat with restrictieToegang beperkt voor bepaalde voertuigtypen
Toegang beperkt voor bepaalde uren van de dag