Difference between revisions of "Hoofdpagina"

From Wazeopedia
 
(28 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
<languages /><translate>
+
<languages />
==Welcome to Waze BeNeLux== <!--T:2-->
+
<translate>
[[File:wiki_Benelux.png|right|200px]]  
+
==Welkom bij Waze Nederland== <!--T:2-->
Welcome Wazer!<br />
+
[[File:Wiki nl.png|right|200px]]  
 +
Welkom Wazer!<br />
 
<br />
 
<br />
You're interested in Waze and wondering what kind of app Waze is.<br />
+
Je bent geïnteresseerd in Waze en vraagt je af wat voor soort app Waze is.<br />
You're using the app and wondering what you can do to improve it.<br />
+
Je gebruikt de app en vraagt je af wat je kunt doen om het te verbeteren.<br />
You're editing the map and wondering how to fix a certain situation best.<br />
+
Je werkt aan de kaart en vraagt je af hoe je een bepaalde situatie het best kunt aanpakken.<br />
 
<br />
 
<br />
You're here at the Wiki of the Waze community of <i>Belgium</i>, <i>the Netherlands</i> and <i>Luxembourg</i>, in short <i>Waze BeNeLux</i>. So, this Wiki informs on Waze in the BeNeLux.
+
Voor algemene informatie kun je de [https://wazeopedia.waze.com/wiki/Global/Main_Page global Wiki pagina's] en de [https://www.waze.com/ Waze home page] bezoeken.<br />
For general information please visit the [https://wazeopedia.waze.com/wiki/Global/Main_Page global Wiki pages] or the [https://www.waze.com/ Waze home page].<br />
+
Voor informatie over Waze op de [[ABC-islands|ABC-eilanden]] kun je naar hun [[ABC-islands|Wiki]] gaan.<br />
 +
<br />
 +
Deze Wiki geeft specifieke informatie over Waze in Nederland.
  
 
__TOC__
 
__TOC__
==What is it== <!--T:3-->
+
==Wat is het== <!--T:3-->
Waze is the world's largest community-based traffic and navigation app. There are many navigation apps, many of them rely on maps that are updated only a few times a year, resulting in outdated maps and wrong navigation instructions. Waze is different. Waze maps are updated on almost a daily basis. The maps are constantly updated by volunteers of our BeNeLux community. So, signs along the road asking you to switch off your navigation app are not for Waze. Waze has the most up-to-date road information, for free.<br />
+
Waze is 's werelds grootste community-based verkeers en navigatie app. Er zijn veel navigatie apps. Veel van deze apps zijn gebaseerd op kaarten die een paar maal per jaar bijgewerkt worden. Dit zorgt voor al snel verouderde kaarten en onjuiste navigatie instructies. Waze is anders. De kaarten van Waze worden haast elke dag vernieuwd. De kaarten worden continu up-to-date gehouden door de vrijwilligers van de Nederlandse Waze gemeenschap. Dus, borden langs de kant van de weg "Navigatie uit" gelden niet voor Waze. Waze heeft de meest recente kaarten, en het is gratis.<br />
 
<br />
 
<br />
The app uses maps and your phone's GPS. Map information that is already available cached in your phone and information that is retrieved from the Waze map servers via the internet. It is possible to use Waze without internet connection while driving in areas where your phone uses already cached maps, but the best navigation experience you got with an internet connection. The data usage of the app is moderate. The [https://www.anwb.nl/verkeer/tests/navigatie-apps/waze test of the ANWB] mentions 3,9 MB for 75 KM.<br />
+
De app gebruikt kaart informatie en de [[GPS]] van je smartphone. Waze gebruikt waar mogelijk de al op je telefoon aanwezige kaarten van de routes die je eerder gereden hebt. Zo wordt het data gebruik beperkt. Kaarten van nieuwe gebieden en verouderde informatie worden van de Waze servers opgehaald. Wanneer je in de gebieden rijdt waar je onlangs eerder met Waze bent geweest is het mogelijk Waze te gebruiken zonder internet verbinding, maar de beste navigatie ervaring krijg je toch met een internet verbinding. Het data gebruik van de app is gematigd. De [https://www.anwb.nl/verkeer/tests/navigatie-apps/waze test van de ANWB] geeft een gebruik van 3,9 MB aan voor een rit van 75 km.<br />
 
<br />
 
<br />
For more information on the Waze app please visit the [https://wazeopedia.waze.com/wiki/Global/Main_Page global Wiki page].<br />
+
Voor meer informatie over de Waze app kun je de [https://wazeopedia.waze.com/wiki/Global/Main_Page global Wiki page] bezoeken.<br />
  
==What can you do== <!--T:4-->
+
==Wat kan ik doen== <!--T:4-->
Are you interested in what you can do for the [[Community|Waze Community]]?<br />
+
Ben je geïnteresseerd in wat jij kan doen voor de [[Community|Waze gemeenschap]]?<br />
 
<br />
 
<br />
Our map is pretty complete, but cities, roads, the countryside are all constantly changing. You're most valuable with your <i>local knowledge</i>. You can help us to keep the Waze map up-to-date.
+
Onze kaarten zijn erg compleet, maar steden, wegen, het platteland: alles verandert steeds. Jij bent het meest waardevol met jouw <i>locale kennis</i>. Jij kan ons helpen om de Waze kaart up-to-date te houden.
 
<br />
 
<br />
:Are there road works planned in your neighboorhood?  
+
:Zijn er wegwerkzaamheden bij jou in de buurt gepland?  
:New housing estates?  
+
:Wordt er een nieuwe wijk gebouwd?  
:New roads planned?
+
:Worden er nieuwe wegen aangelegd?
:Changes in one-way / two-way traffic?
+
:Zijn er wijzigingen in een- / twee-richting verkeer?
:Sometimes data is still missing or not accurate anymore: <i>speed limits</i>, <i>house numbers</i>.   
+
:Soms missen er nog gegevens of zijn deze niet meer accuraat. Denk aan: <i>maximum snelheid</i>, <i>huisnummers</i>.   
 
<br />
 
<br />
Are there <i>points of interest</i> in your neighboorhood that could be interesting for Wazers as a destination like a <i>gas station</i>, <i>parking</i>, <i>hospital</i>, <i>school</i> and so on.
+
Zijn er in jouw buurt <i>bijzondere plaatsen / locaties</i> die voor Wazers interessant kunnen zijn als bestemming  zoals een <i>tankstation</i>, <i>parkeerplaats</i>, <i>ziekenhuis</i>, <i>school</i> etcetera.
Check if they are already created on the map and if not there is something to do.<br />
+
Ga na of ze al op de kaart voorkomen en of de aangegeven informatie nog klopt. (Openingstijden, telefoonnummer, e.d.)<br />
 
<br />
 
<br />
If you're new and like to help us keep the map up-to-date please check out our [[Quick start guide]], don't forget to read [[Improve your skills]] and while editing the map: keep our [[KISS|KISS principles]] in mind!<br />
+
Wanneer je nieuw bent en je wilt ons helpen met het bijwerken van de kaart, lees dan vooral eerst de [[Quick start guide]] door en vergeet vervolgens niet de pagina [[Improve your skills|Verbeter je vaardigheden]] te bekijken. En, wanneer je de kaart aan het bewerken bent: houd de [[KISS|KISS principes]] voor ogen!<br />
 
<br />
 
<br />
[http://bit.ly/SlackInviteBNL Sign in to Slack], our primary communication channel via this [http://bit.ly/SlackInviteBNL Slack invite page]. When you've got questions, don't hesitate to ask them. There are always experienced editors ready to answer your questions. Also reading other peoples questions and answers on the Slack channels can be informative.<br />
+
[http://bit.ly/SlackInviteBNL Slack] is ons belangrijkste onderlinge communicatie middel. Meld je aan via de [http://bit.ly/SlackInviteBNL Slack invitatie pagina]. Wanneer je vragen hebt, aarzel niet ze te stellen. Er zijn hier altijd ervaren editors beschikbaar om je vragen te beantwoorden. Ook het lezen van andermans vragen en antwoorden kan heel leerzaam zijn.<br />
 
<br />
 
<br />
A schematic overview of the possibilities for beginners see the [[Starters Summary]].
+
Voor een schematisch overzicht van de mogelijkheden voor beginners zie het [[Starters Summary|Beginners overzicht]].
  
==How should you do it== <!--T:5-->
+
==Hoe kan ik het doen== <!--T:5-->
If you're here for finding an answer on a more detailed question and you already read the [[Quick start guide]], check out one the following pages:
+
Wanneer je hier bent om een antwoord te vinden op een gedetailleerde vraag en je hebt de [[Quick start guide]] al gelezen, kijk dan eens naar de volgende pagina's:
* [[Road types]]
+
* [[Road types|Wegtypen]]
* [[Places]]
+
* [[Places|Plaatsen]]
* [[Closures]] and [[Restrictions|restrictions]]
+
* [[Closures|Afsluitingen]] and [[Restrictions|Beperkingen]]
* [[Community]]
+
* [[Community|Gemeenschap]]
Or look directly in the [[Index]].<br />
+
Of gebruik de [[Index]].<br />
<br />
 
If you can't find an answer in our local [[Main Page|BeNeLux wiki]], please check the [https://wazeopedia.waze.com/wiki/Global/Main_Page global Waze Wiki].<br />
 
 
<br />
 
<br />
For reference the [https://wiki.waze.com/wiki/Benelux legacy Wiki] is still available.<br />
+
Wanneer je het antwoord niet in onze [[Hoofdpagina|Nederlandse wiki]] kunt vinden, kun je ook altijd verder zoeken in de [https://wazeopedia.waze.com/wiki/Global/Main_Page global Waze Wiki].<br />
 
<br />
 
<br />
 
{{Bottomline}}
 
{{Bottomline}}
 
</translate>
 
</translate>

Latest revision as of 09:11, 27 October 2020

Other languages:
English • ‎Nederlands

Welkom bij Waze Nederland

Wiki nl.png

Welkom Wazer!

Je bent geïnteresseerd in Waze en vraagt je af wat voor soort app Waze is.
Je gebruikt de app en vraagt je af wat je kunt doen om het te verbeteren.
Je werkt aan de kaart en vraagt je af hoe je een bepaalde situatie het best kunt aanpakken.

Voor algemene informatie kun je de global Wiki pagina's en de Waze home page bezoeken.
Voor informatie over Waze op de ABC-eilanden kun je naar hun Wiki gaan.

Deze Wiki geeft specifieke informatie over Waze in Nederland.

Wat is het

Waze is 's werelds grootste community-based verkeers en navigatie app. Er zijn veel navigatie apps. Veel van deze apps zijn gebaseerd op kaarten die een paar maal per jaar bijgewerkt worden. Dit zorgt voor al snel verouderde kaarten en onjuiste navigatie instructies. Waze is anders. De kaarten van Waze worden haast elke dag vernieuwd. De kaarten worden continu up-to-date gehouden door de vrijwilligers van de Nederlandse Waze gemeenschap. Dus, borden langs de kant van de weg "Navigatie uit" gelden niet voor Waze. Waze heeft de meest recente kaarten, en het is gratis.

De app gebruikt kaart informatie en de GPS van je smartphone. Waze gebruikt waar mogelijk de al op je telefoon aanwezige kaarten van de routes die je eerder gereden hebt. Zo wordt het data gebruik beperkt. Kaarten van nieuwe gebieden en verouderde informatie worden van de Waze servers opgehaald. Wanneer je in de gebieden rijdt waar je onlangs eerder met Waze bent geweest is het mogelijk Waze te gebruiken zonder internet verbinding, maar de beste navigatie ervaring krijg je toch met een internet verbinding. Het data gebruik van de app is gematigd. De test van de ANWB geeft een gebruik van 3,9 MB aan voor een rit van 75 km.

Voor meer informatie over de Waze app kun je de global Wiki page bezoeken.

Wat kan ik doen

Ben je geïnteresseerd in wat jij kan doen voor de Waze gemeenschap?

Onze kaarten zijn erg compleet, maar steden, wegen, het platteland: alles verandert steeds. Jij bent het meest waardevol met jouw locale kennis. Jij kan ons helpen om de Waze kaart up-to-date te houden.

Zijn er wegwerkzaamheden bij jou in de buurt gepland?
Wordt er een nieuwe wijk gebouwd?
Worden er nieuwe wegen aangelegd?
Zijn er wijzigingen in een- / twee-richting verkeer?
Soms missen er nog gegevens of zijn deze niet meer accuraat. Denk aan: maximum snelheid, huisnummers.


Zijn er in jouw buurt bijzondere plaatsen / locaties die voor Wazers interessant kunnen zijn als bestemming zoals een tankstation, parkeerplaats, ziekenhuis, school etcetera. Ga na of ze al op de kaart voorkomen en of de aangegeven informatie nog klopt. (Openingstijden, telefoonnummer, e.d.)

Wanneer je nieuw bent en je wilt ons helpen met het bijwerken van de kaart, lees dan vooral eerst de Quick start guide door en vergeet vervolgens niet de pagina Verbeter je vaardigheden te bekijken. En, wanneer je de kaart aan het bewerken bent: houd de KISS principes voor ogen!

Slack is ons belangrijkste onderlinge communicatie middel. Meld je aan via de Slack invitatie pagina. Wanneer je vragen hebt, aarzel niet ze te stellen. Er zijn hier altijd ervaren editors beschikbaar om je vragen te beantwoorden. Ook het lezen van andermans vragen en antwoorden kan heel leerzaam zijn.

Voor een schematisch overzicht van de mogelijkheden voor beginners zie het Beginners overzicht.

Hoe kan ik het doen

Wanneer je hier bent om een antwoord te vinden op een gedetailleerde vraag en je hebt de Quick start guide al gelezen, kijk dan eens naar de volgende pagina's:

Of gebruik de Index.

Wanneer je het antwoord niet in onze Nederlandse wiki kunt vinden, kun je ook altijd verder zoeken in de global Waze Wiki.

Main Page | Index