Navádzanie do pruhov

From Wazeopedia
Lanes result.png

Navádzanie do pruhov pomáha vodičom zorientovať sa pred križovatkou a včas sa zaradiť do správneho jazdného pruhu.

Práca v editore

Navádzanie do pruhov sa pridáva všade tam, kde je potrebné, aby sa vodiči pred križovatkou včas zorientovali a zaradili do správneho pruhu tak, aby plynule prešli križovatkou a pokračovali požadovaným smerom.

V okne editora sú segmenty s funkciou navádzania do pruhov nerozpoznateľné od ostatných segmentov. (Skript Magic umožňuje zvýrazniť segmenty s navádzaním do pruhov.)

NavadzanieNastav.png

Úprava segmentov sa vykonáva v okne vlastností segmentu na samostatnej karte s názvom Pruhy:

 • Kliknite na segment, ktorému chcete pridať navádzanie do pruhov,
 • v okne vlastností segmentu kliknite na kartu Pruhy,
 • vyberte, ktorý koniec segmentu budete upravovať a kliknite Pridať navádzanie do pruhov,
 • v ďalšom kroku zvoľte počet pruhov (nie počet smerovaní!),
 • potom ku každému pruhu zaškrtnutím priraďte možné odbočenie,
 • po nastavení kliknite base a uložte base, aby boli tieto úpravy aplikované do mapy.


Úprava existujúceho navádzania do pruhov:

 • Kliknite na príslušný segment,
 • v okne vlastností zvoľte kartu Pruhy,
 • kliknite na Upraviť navádzanie do pruhov,
 • vykonané zmeny potvrďte base a uložte base.


Ak smerová šípka nezodpovedá skutočnosti, je možné po kliknutí na šípku zmeniť jej tvar:

VyntenePruhy.png

Správne zvoliť počet pruhov alebo možnosti odbočenia vám môže pomôcť Google Street View náhľad.

Ak editor na segmente zakáže niektoré odbočenie (červená šípka), vymaže sa automaticky jeho navádzanie do pruhov. Ak bude odbočenie opäť povolené, bude potrebné na segmente navádzanie do pruhov znovu nastaviť.

Pri nastavení navádzania do pruhov sa neodporúča používať možnosť Zobraziť a povedať. Táto funkcia je alternatívou k nastaveniu hlasových pokynov na segmentoch, ale chýba jej rýchla indikácia na mape v editore. Pre správne hlasové navádzanie používajte výhradne nastavenie hlasových pokynov na segmentoch pomocou správnych uhlov!

Pravidlá pre diaľnice

Navádzanie do pruhov používame:

 1. na výjazdoch z diaľnic,
 2. na miestach diaľnic, kde jeden z priebežných jazdných pruhov sa skončí a pokračuje výjazdom. Príklad: R1 Banská Bystrica.
 3. na rampách a na privádzačoch diaľnic, kde je potrebné sa rozhodnúť o správnom smere jazdy. Príklad: D1 Trnava.


Navádzanie do pruhov nepoužívame:

 • pri plynulých výjazdoch z diaľnic, kde nedochádza k odbočovaniu. Príklad: R1 Banská Bystrica.


Pravidlá o navádzaní do pruhov pre diaľnice platia rovnako aj pre cesty pre motorové vozidlá.

Križovatky tvaru H a #

Na križovatkách tvaru H a # sa používa heuristika, čo znamená spájanie nastavení z viacerých segmentov do jedného spoločného zobrazenia.

Heuristika

Viac v EN sprievodcovi.

Zlúčené križovatky

Zlúčené križovatky aktuálne nepodporujú navádzanie do pruhov.

Kruhové objazdy

Navádzanie do pruhov nie je podporované na kruhových objazdoch.

Oprávnenie editora

Funkciu navádzania do pruhov môžu pridávať a upravovať editori od úrovne oprávnenia L4 a viac. Editorom s nižším oprávnením sa karta Pruhy a dáta s tým spojené nezobrazujú.

Zobrazenie v aplikácii

Navádzanie do pruhov sa zobrazuje v hornej časti obrazovky ako pruhy s možnými smermi jazdy so zvýraznením použiteľných pruhov.

Navádzanie sa objaví iba v daných vzdialenostiach od križovatky. Je to 500 metrov pred križovatkou na mestských cestách a 1 km na diaľniciach.

Návádzanie do pruhov v aplikácii (Zobrazenie na šírku)

Pozri tiež

Križovatky