Mapové problémy

From Wazeopedia

Revision as of 13:23, 21 October 2017 by Hamilnes (talk | contribs) (linky)

Mapové problémy (MP) sú automatické reporty, generované ak systém detekuje niečo, čo považuje za chybu. Napríklad prejazd na mieste, kde nie sú segmenty spojené, alebo je tam červená šípka, alebo tam chýba nakreslený segment a pod. V prostredí editora má podobnú ikonu ako UR, no UR má navyše nad pinom aj waze logo v kruhu, MP iba pin s výkričníkom.