עריכת מפה נכונה - בפועל

From Wazeopedia

בחזרה לעורך מפה

מטרות כלליות

שימושיות

מעל הכל החשיבות הגדולה ביותר של עבודת עריכת המפה היא לספק לנהגים מפה אשר קל לעקוב אחר הוראות הניווט בה בתצוגה קטנה ולהפיק הוראות שמע הגיוניות ושאפשר להבין ולהתאימן למפה בקלות.

פשטות

מפה נכונה ופשוטה גוררת פחות עבודת תחזוקה, כלומר המטרה היא לא לערוך את המפה נתיב אחר נתיב, אלא להגיע לתוצר המהווה מפה פשוטה להבנה ע״י הנהגים וע״י עורכי המפה כאחד ע״י הימנעות ממורכבות מיותרת ועומס על המפה.

שימור

סגמנטים צוברים מידע כתוצאה מנסיעות של משתמשי Waze ״עליהם״, כמו מהירות ממוצעת וכדומה, המידע הזה יכול לספק תובנות ומסקנות בנוגע לאיך לערוך את המפה בצורה נכונה. כאשר סגמנט נמחק גם המידע שהוא צבר נמחק ואין אליו גישה יותר ולכן כאשר אנו עומדים בפני הבחירה בין מחיקת אוסף סגמנטים מבולגנים ויצירת חדשים במקומם לבין סידור הסגמנטים הללו לכדי מפה מפושטת ונכונה בדר״כ נעדיף את אפשרות ה״מיחזור״.

ובאופן מעשי

מתי לפצל/לאחד דרך דו כיוונית/שתי דרכים חד כיווניות ומתי לא

מתי לפצל דרך דו כיוונית

בעת בחינת האפשרות של התחלת עבודת מפה הכוללת פיצול של דרך דו כיוונית יש לבחון את הקוים המנחים הרשמיים לתחילת עבודת מפה מסוג זה המפורטים בהמשך, ולאחר מכן נדרש לפתוח דיון בפורום ישראל - בקשות עדכון... ולקבל משוב ממנהלים אחרים ובפרט ממנהל האזור הספציפי אם זה באזור מנוהל.
קווים מנחים בפיצול כביש
ניתן לפצל דרך דו כיוונית לשתי דרכים חד כיווניות במצבים הבאים:
בכביש בין עירוני: כל כביש שהינו בעל 2 נתיבים או יותר לכל כיוון, עם הפרדה בנויה בין המסלולים (מעקה בנוי, שטח הפרדה או אי תנועה).
בכביש עירוני: אם לפחות אחד משלושת המקרים הבאים מתקיים, ובלבד שהתנאי מתקיים לאורך שעולה על 200 מטר:
מקרה ראשון : אם ישנם יעדי ניווט לאורך קטע הרחוב המיועד לפיצול, וגם אסור או קשה לחצות אותו ברגל.
להלן מספר דוגמאות שבהן קיים קושי לחצות רחוב:

 • יש גדר
 • יש צמחיה באזור ההפרדה (שיחים צפופים או פרחים או דשא שאסור לעלות עליו)
 • כביש שנראה מסוכן במיוחד לחצותו ברגל
 • יש ברחוב נתיבים נפרדים לתחבורה ציבורית (בצדדים או באמצע)

מקרה שני : כביש דו מסלולי דו נתיבי שהמהירות המותרת בו בשני המסלולים היא לפחות 70 קמ"ש (זהו כביש עם מאפיינים דומים לכביש בין עירוני).
מקרה שלישי : אם המירווח בין מרכז הכביש לכיוון אחד לבין מרכז הכביש לכיוון השני עולה על 20 מטר. תנאי זה לא מחייב שיתקיים לאורך מעל 200 מ'.

בקשה לפיצול שלא עומדת בתנאים הנ"ל מצריכה אישור חריגה של מובילי הקהילה.

איך לפצל כביש

בפיצול של כביש עלינו להקפיד על הדברים הבאים:

 1. יש להימנע מביצוע פיצול בזמן קרוב עד כדי שעתיים לפני או אחרי שעת בניית מפה צפויה (בעת כתיבת שורות אלה בניית המפה נעשית בשעה 22:00)
 2. מומלץ מאד לבצע שמירת שינויים רק במצבים "יציבים" בהם המיפוי החדש לא יגרום לבעיות ניווט
 3. מומלץ לבצע את הפיצול במספר שלבים, כשבכל שלב יבוצע פיצול על חלק קטן של הרחוב באופן שבסיום כל שלב יהיה מצב "יציב"
 4. התוואי של המקטעים מתאים לתוואי של מרכז כל אחד מהכיוונים (ניתן להשתמש בשכבת נקודות GPS ומסלולי נסיעות וכן בתצ"א כאשר ניתן לקזז את ההסטה הקיימת בו)
 5. כל היתרי/איסורי הפניות, כולל פניות פרסה חייבים להישמר כפי שהיו לפני הפיצול, למעט אם אושר לבצע שינוי דרך הפורום (ברמה 4 ומעלה ניתן להעזר במצב Snapshot, וברמות נמוכות יותר צריך לשמור את המצב המקורי של כל הפניות לפני תחילת הפיצול)
 6. כאשר מותרת פרסה, יש להקפיד על שמירת זויות שיגרמו להנחיית פרסה ולא שמאלה שמאלה (נקודה 3).
 7. במידה וקיימות הגבלות (TBR) או נתיבים מיוחדים (כגון נת"צ), יש לשמר אותם בצורה מתאימה בעת הפיצול
 8. מספרי הבתים בשכבת מספרי הבתים מיוחסים לצד הנכון לאחר הפיצול
 9. אין מקומות על או בין המקטעים של הכביש המפוצל, והמקומות נמצאים בצד הנכון של הפיצול
 10. רצוי מאד לשמור את הסטטיסטיקה של המהירויות בכל אחד מהמקטעים וכן על היסטוריית העריכות של כל מקטע (כמוסבר במצגת והסרטון הנזכרים בהמשך)
 11. רצוי לשמור על נורמליות של כיכרות
 12. בסיום הפיצול (או חלק ממנו) יש לבקש בפורום שעורכים אחרים יבדקו את הפיצול, תוך שמירה על מגבלת השעה הרשומה בנקודה 1 לעיל.


שיטת הפיצול מתוארת במצגת ובסרטון שלהלן, אבל יש לשים לב לא לבצע שמירה במצבים בהם יווצר שינוי מהותי במסלולי הניווט האפשריים (כגון מצב שלא ניתן להגיע מתחילת הפיצול לסוף הפיצול באחד הכיוונים). כל שמירה תבוצע רק במצב "יציב".

מתי לאחד דרך דו כיוונית

 • המטרה באיחוד שני סגמנטים חד כיווניים לכדי סגמנט דו כיווני אחד היא בדרך כלל התאמת הייצוג במפה לגיאומטריה של הדרך, כלומר אם הדבר לא פוגע בפונקציונליות של הניווטים האפשריים בדרך זו.

זכרו שפיצול ואיחוד כבישים מלווה בסט בעיות שונות עבור כל פעולה, כל מצב שכזה הוא יחודי ואת חלקם יותר קל ונכון לנהל כאשר סגמנט אחד דו כיווני מייצג את הדרך בעוד חלקם השני כאשר הדרך מיוצגת ע״י שני סגמנטים חד כיווניים. קחו בחשבון כל ניווט אפשרי ובחנו בזהירות כל צומת בעת איחוד או פיצול דרכים במפה.

איך לאחד שני סגמנטים חד כיווניים

אין דרך קלה לאחד שני סגמנטים חד כיווניים בחזרה לדרך דו כיוונית אחת וזו אחת הסיבות ללמה חייבים להיות בטוחים כאשר מפצלים דרך שכזו מלכתחילה.
כאשר אתם נתקלים באיזורכם בדרך מסוג זה, אשר פוצלה לשני סגמנטים חד כיווניים אבל צריכה להיות מיוצגת ע״י סגמנט אחד דו כיווני יש לפניכם המון עבודת מפה ולכן אין באמת צורך באיחוד הסגמנטים לכדי סגמנט אחד אלא אם כן קיימות בקשות עדכון הנוגעות לעניין זה באופן ספיציפי.
יש לשים לב: מאוד חשוב לא למחוק את אחד הסגמנטים החד כיווניים ולעדכן את פרטי השני כ׳דו כיווני׳ מאחר ופעולה זו תמחק גם את המידע לגבי מספרי הבתים שצד זה של הרחוב מחזיק בו. תהליך האיחוד של שני סגמנטים לכדי סגמנט אחד כפי שמפורט בהמשך נבנה ועוצב במיוחד כדי לשמר מידע הקיים על הסגמנטים החד כיווניים כדוגמת מספרי בתים.

עם דוגמא זו נפרט את שלבי התהליך הנכון של מיזוג שני סגמנטים חד כיווניים לכדי אחד דו כיווני:
DevidedRoadsExample.jpg
בחרו את שני הסגמנטים שאתם הולכים לאחד ועדכנו את פרטיהם לדו כיווני כך שתגיעו לצורה הזו:
UDstep1.jpg
נתקו את קצוותיהם של שני הסגמנטים שכרגע עדכנתם את המידע לגביהם משני הקצוות בהתאמה, כלומר אם ניתקתם את האחד מצידו השמאלי אז את השני תנתקו מצידו הימני כך שתגיעו לצורה הבאה:
UDstep2.jpg
השלב האחרון של איחוד שני סגמנטים הוא חיבור הקצוות המנותקים שלהם אחד עם השני והגעה לצורה הבאה:
UDstep3.jpg
בסופו של תהליך האיחוד המתואר לעיל יש להסיר את המפרק המחבר בין שני הסגמנטים ע״י ביצוע אחת משתי האפשרויות הבאות:

 • ללחוץ על המפרק המחבר בין שני הסגמנטים ואז למחוק אותו באמצעות לחיצה על DeletingElement.png.
 • לחבר אליו סגמנט שלישי, אם יש בכך צורך כמובן, וע״י כך לעשות בו שימוש בהמשך עריכת המפה.

בסופו של תהליך האיחוד יש גם לבדוק שוב את מספרי הבתים של הרחוב ובמידת הצורך ליישר אותם מחדש בהתאם לצורה החדשה של הרחוב. עורך המפה יודע לייחס את מיקום מספרי הבתים אך ורק למיקום שבו הם נערכו ולכן ברוב המקרים שלב זה יכלול רק וידוא ולא עריכת מיקומי הכתובות של הרחוב מחדש.
זוכרים שבתחילת תיאור תהליך האיחוד של שני סגמנטים חד כיווניים לדרך חד כיוונית אחת אמרנו שאין דרך קלה לבצע משימה זו...? זה מכיוון שעל התהליך הזה יש לחזור שוב ושוב לאורך כל הדרך שאנו רוצים לאחד לכדי תיאור ע״י סגמנט אחד דו כיווני במקום שניים חד כיווניים, זה הופך להיות הרבה יותר קל אחרי פעמיים או שלוש של ביצוע התהליך.
שימו לב שאתם בטוחים כאשר אתם מפצלים דרך שכזו מלכתחילה שכן פיצול לא נכון יגרור המון עבודת מפה.

כבישים ראשיים ומחלפים

ניווט ארוך טווח הופך לבלתי אפשרי אם כבישים מהירים וראשיים לא ממופים נכון.
מכיוון שמיפוי כבישים מסוגים אלו מלווים ביותר מקרים שצריך לשים לב אליהם מאשר עבודת מפה של כבישים ורחובות רגילים חשוב מאוד לעבור על הפסקאות הבאות המביאות הארות והוראות בנושא.

כבישים

כביש בעל כמה נתיבים בכל כיוון נסיעה עם איזור הפרדה בנוי וברור בין הכיוונים ושאפשר לצאת ממנו לכבישים אחרים ולהיכנס אליו מכבישים אחרים באמצעות מחלפים הוא כביש בעל יכולת גישה מוגבלת מכיוון שהגישה אליו היא רק דרך המחלפים. צריך למפות כבישים מסוג זה בתור שני סגמנטים חד כיווניים.

מחלפים

כפי שכבר צוין, השם שצריך להינתן למחלף המהווה יציאה מכבישים מהירים וראשיים או עליו לכאלה תמיד יתן מידע לגבי המשך הנסיעה בו, כלומר לאיזה כביש או איזור נגיע אם ניסע דרכו.
דוגמאות בנושא נתינת שמות למחלפים:

 • בדוגמא זו נוכל לראות מחלף אשר ניווט דרכו לוקח מכביש 4 דרום אל כביש 5 מערב לכיוון תל אביב, השם הניתן למחלף זה הוא: ל-5 תל אביב.

RampNaming4to5.png

 • בדוגמא זו נוכל לראות מחלף אשר ניווט דרכו לוקח מכביש 1 מזרח אל כביש 40 דרום לכיוון רמלה, השם הניתן למחלף זה הוא: ל-40 רמלה.

RampNaming1to40.png
ראה גם בדף כללים למיפוי היכן לחבר מחברים ביציאה או כניסה.

מתי ליצור מעגל תנועה (כיכר)

ברגע שלמדנו את הדרך ליצור מעגל תנועה בצורה נכונה תמיד יהיה נכון להחליף מעגל תנועה אשר נבנה מסגמנטים רגילים של כביש במעגל תנועה מתפריט ההוספה. RoundAbout.png
הוראות השמע בעת כניסה למעגל תנועה אשר מופה באמצעות מעגל תנועה מתפריט ההוספה הרבה יותר מדויקות מאשר הוראות השמע בעת הכניסה למעגל תנועה הממופה באמצעות סגמנטים רגילים אשר יכולות לבלבל מאוד, כמו כן גם הייצוג הגיאומטרי של מעגל התנועה נראה ומרגיש הרבה יותר נכון בעת ניווט דרכו כאשר ממפים באמצעות מעגל התנועה מתפריט ההוספה.

נעילת סגמנטים ובקשות להסרת נעילה

אפשרות נעילת הסגמנטים נוצרה על מנת לאפשר ״הגנה״ על סגמנטים בעלי משקל גבוה כמו כאלה המייצגים כבישים מהירים, ראשיים, בין עירוניים וכדומה ממשתמשים לא מנוסים בעריכת מפה שרוצים לערוך את המפה באיזורים שכאלה.
לעולם אל תנעלו סגמנט אלא אם אין לכם כל צל של ספק בעריכה שביצעתם בו ובכל מה שנוגע בו כגון סגמנטים של כבישים המתחברים אליו, כל דרך ניווט אפשרית דרך צמתים ומחלפים המגיעים אליו או ממנו וכדומה.
מומלץ בחום שלא לנעול סגמנטים בתוך איזורי מגורים כמו שכונות קטנות או ישובים, אין בכך צורך ולא לשם כך נוצרה אפשרות הנעילה של סגמנטים.
במקרה ונתקלתם במצב שבו אתם בטוחים לגמרי שצריך לערוך ולשנות סגמנט או מחלף אשר נעול לממפים בעלי דירוג גבוה משלכם יש לעקוב אחר ההוראות הבאות:
ישנן שתי דרכים לבקש הסרה של נעילה מסגמנט או מחלף:

 • אפשר לשלוח הודעה פרטית למשתמש שנעל את הסגמנט ובה לפרט את הסיבות לבקשה להסרת הנעילה, רוב עורכי המפה בעלי הדירוג הגבוה יעזרו בבעיה ויספקו הכוונה בנושא.
 • במצב שבו העורך שנעל לא עונה לכם להודעות או מסרב להיענות לבקשתכם אפשר ליצור קשר עם מנהל האיזור הרלוונטי ולידע אותו בפרטי הבקשה.

אתם נדרשים לספק מידע ספיציפי ורלוונטי כדי להסביר את הבקשה שלכם, לדוגמא לאיזה דירוג הסגמנט נעול, תיאור הבעיה ואיך הייתם רוצים לפתור אותה.
על מנת לספק את מיקום ושמו של הסגמנט או המחלף הרבה יותר פשוט לצרף פרמלינק של האיזור עם סימון הסגמנט או המחלף בו. יש לציין כמובן את הדירוג שלכם על מנת לתת לממפה שאליו אתם שולחים את הבקשה קצת רקע לגבי רמת הנסיון שלכם בעריכת המפה.

סגמנטים חדשים

מגרשי חניה

מגרשי חניה ממופים משרתים שתי מטרות:

 • זה נותן ל - Waze את האפשרות לספק ניווט שלם מדלת לדלת או בתוך החניון בין נקודות עניין שונות בו.
 • במידת הצורך חברת Waze תוכל לחשב ניווט דרך חניון אשר מקצר את זמן הנסיעה.

מעגלי תנועה

 • אפשר לייצר מעגל תנועה נכון, כלומר כזה שנוצר מתפריט ההוספה AddElement.png ולא ע״י עיצוב סגמנטים רגילים לכדי צורת הכיכר שאותה רוצים לייצג אך ורק באמצעות עורך המפה אשר Waze מספקת למשתמשים באתר Waze.
 • כאשר יוצרים מעגל תנועה הסגמנטים המרכיבים אותו מקבלים ערכים ראשוניים בדיוק כמו כל סגמנט חדש רגיל, כלומר יש לערוך את המידע שלהם כמו שהיינו עורכים את המידע של כביש חדש רגיל.