סוגי דרכים

From Wazeopedia

דף זה מתאר את סוגי הדרכים במפה, ואת הכללים לקביעת הסוג כפי שנקבע עבור המפה בישראל.

הקדמה

במפת ווייז ניתן להגדיר סוגי דרכים שונים בהתאם למאפיינים של הדרך מבחינה פונקציונלית.
בחירת סוג הכביש מתבצעת בעורך המפה ע"י בחירה מתוך תפריט בחירת סוג הדרך בחלון הצידי.
Road types selection.jpg
לסוג הדרך יש השפעה על איך הדרך מוצגת במפת האפליקציה, בעורך המפה ובמפה החיה, וכן במקרה של דרכים מותרות לנהיגה, לסוג הדרך יש השפעה על אלגוריתם הניווט אשר בוחר את המסלול המהיר ביותר מהמוצא ליעד.
יש להדגיש שסוג הדרך במפת ווייז לא תואם לסוג הדרך המוגדר על פי התמרורים השונים כגון כביש מהיר, כביש בין עירוני וכו'. הכללים לקביעת סוג הדרך מפורטים בהמשך.
באופן כללי קיימת חלוקה של הדרכים לשני סוגים:

 • מותרות לנהיגה
 • אסורות לנהיגה

ההבחנה בין שני הסוגים היא על פי התשובה לשאלה האם לרכב ממונע שאינו דו גלגלי, מותר או אסור לנוע על הדרך על פי החוק. לדוגמה מסלול לאופניים בלבד הוא דרך אסורה לנהיגה במפת ווייז, על אף שלאופניים חשמליים מותר לנסוע בדרך הזו.
עבור דרכים מותרות לנהיגה, יש היררכיה החל מדרך שתקבל עדיפות גבוהה ביותר (כביש מהיר) ועד דרך שתקבל עדיפות נמוכה ביותר (דרך עפר). ההררכיה הזו גורמת להעדפה של דרכים מהירות יותר על פני דרכים פחות מהירות כאשר הפרש הזמנים בין המסלולים אינו גדול, כלומר, ייתכן שמסלול מסויים העובר ברחוב רגיל הוא קצת מהיר יותר מאשר מסלול העובר ברחוב ראשי, אבל אלגוריתם הניווט יבחר ברחוב הראשי כאשר הפער בין הזמנים הוא קטן (מדובר על המקרה בו המשתמש בחר באופציה של מסלול מהיר ביותר ולא קצר ביותר).
הערה: לעורכים ברמה 4 ומעלה יש אפשרות לתת לדרך מסויימת עדיפות ברמה אחת כלפי מעלה או כלפי מטה יחסית לסוג שהוגדר לה. לדוגמה רחוב ראשי יכול לקבל עדיפות של רחוב רגיל וגם להיפך. ההשפעה של שינוי כזה תהיה אך ורק על אלגוריתם הניווט.
לסוג הדרך יש השפעה על התצוגה במפת האפליקציה. ככל שהדרך גבוהה יותר בהררכיה, הרוחב של הדרך יהיה גדול יותר והצבע שלה מודגש יותר. כמו-כן באפליקציה, כאשר שתי דרכים חוצות זו את זו, הדרך שהיא גבוהה יותר בהיררכיה תופיע מעל הדרכים האחרות (בלי תלות בגובה שנקבע לה בעורך, או בגובה שלה במציאות יחסית לדרכים האחרות). בעורך זה שונה, ודרך בעלת גובה גבוה יותר תופיע מעל דרך עם גובה נמוך יותר ללא תלות בסוג.
סוג הדרך משפיע גם על על דברים נוספים כגון: סוג ההוראה צא ימינה או היצמד לימין, איזו הוראה תתקבל בצומת אם בכלל, ועוד.
סוג הדרך נקבע על פי המותר לציבור הרחב ברכב פרטי (נכון לזמן כתיבת שורות אלה אין שימוש במגבלות על פי סוג הרכב). למשל, אם הכניסה ברכב למוסד אקדמי מותרת רק ללומדים ולעובדים במקום, ואילו הציבור הרחב יכול להכנס רק ברגל, כל דרכי הכניסה יוגדרו בקטע קטן בכניסה ככביש פרטי (ובפנים ניתן להשתמש בסוגים האחרים). כך גם בחניה עם מחסום שרק דיירי הבית יכולים לחנות בו יוגדר ככביש פרטי (ולא כמגרש חניה). מדרחוב שבו יכולים לעבור אמבולנסים יסומן כ"טיילת".
סוג הדרך צריך לשקף את המצב בשטח בהווה ולא משהו שצפוי בעתיד. לדוגמה באזור בנייה של שכונה חדשה ייתכן וקיימת דרך עפר שמתוכנן שתהיה רחוב בעתיד - יש לתת סוג "דרך עפר", ורק כאשר הדרך נסללת ומקיימת את המאפיינים של רחוב, יש לשנות את הסוג ל"רחוב".
כאשר מתקיים דיון בפורום ומתקבל אישור למתן סוג דרך שאינו תואם את ההגדרה הרשומה בדף זה, נדרש להכניס הערת מפה ליד אחד הקצוות של הרחוב/כביש שבה ייכתב שהסוג אושר באופן חריג ויוכנס קישור אל הדיון המתאים בפורום.

כבישים

Freeway.jpg

כביש מהיר (Freeway) Type Freeway.png

זהו כביש בעל המאפיינים הבאים:

 • לפחות 2 נתיבים לכל כיוון
 • מהירות מותרת לפחות 90 קמ"ש
 • אין בו צמתים עם כבישים ללא נתיב האטה/האצה
 • אורכו לפחות 10 ק"מ (ניתן להפחית קצת מדרישה זו כאשר מהירות הנסיעה המותרת היא לפחות 100 קמ"ש)
 • כל צד של הכביש צריך להתחבר לכביש מהיר אחר או לעיר, או למקום מרכזי שממנו מתפצלים מספר כבישים בין עירוניים ראשיים (שהם עצמם מובילים לערים או לכביש מהיר אחר)

הערה: כביש מהיר יכול לעבור גם בתוך עיר כל עוד הוא מקיים את המאפיינים לעיל.

בין-עירוני ראשי (Major Highway) Type Major Highway.png

Major Highway.jpg

כביש שאינו כביש מהיר והוא בעל אחד מהמאפיינים הבאים:

 • בעל ספרה אחת או שתיים העובר מחוץ לעיר
 • בעל ספרה אחת או שתיים שהוא בעל 2 נתיבים לפחות לכל כיוון העובר בתוך עיר
 • כביש בעל 3 ספרות שהוא בעל 2 נתיבים לפחות לכל כיוון ורק כאשר הוא עובר מחוץ לעיר.

הקביעה לגבי הימצאות הכביש מחוץ לעיר או בתוכה נעשית על פי התמרורים הבאים:
אזור דרכים עירוניות.jpg אזור דרכים עירוניות.
קצה אזור דרכים עירוניות.jpg קצה אזור דרכים עירוניות.
כביש בין עירוני ראשי בעל 1-2 ספרות שמסתיים בכניסה לעיר (שמו משתנה), יהפוך לרחוב ראשי או רחוב על פי ההגדרה המתאימה.
כביש בין עירוני ראשי בעל 3 ספרות יהפוך תמיד בכניסה לעיר לרחוב ראשי או רחוב על פי ההגדרה המתאימה.

בין-עירוני משני (Minor Highway) Type Minor Highway.png

Minor Highway.jpg

כביש העובר מחוץ לעיר בעל 3-4 ספרות שאינו כביש מהיר או כביש בין עירוני ראשי.
כביש בין עירוני משני בכניסה לעיר יהפוך לסוג רחוב או רחוב ראשי על פי ההגדרה המתאימה.

מֶחְבָּר (Ramp) Type Ramp.png

Ramp.jpg

נתיב או קטע חיבור שבין כבישים בצמתים מורכבים ומחלפים.

רחוב ראשי (Primary Street) Type Primary street.png

Primary Street.jpg

כביש מרכזי בשטח בנוי (בדרך כלל רב-נתיבי) או דרך גישה לישוב.

רחוב (Street) Type Street.png

Street Type.jpg
 • כביש רגיל למעבר מכוניות. גם רחוב הולנדי (ריצוף באבנים משולבות) אשר ניתן לנווט דרכו וגם כביש צר ואיטי מחוץ לעיר יוגדרו כרחוב.
 • ניתן להגדיר רחוב גם דרך עפר כבושה וישרה ללא בורות וללא אבנים גדולות, כאשר היא מתאימה לנסיעה לכל סוגי הרכב כל ימות השנה ללא נזק לצמיגים או גרימת לכלוך משמעותי לרכב (לדוגמה דרך בוצית במשך מספר ימים בשנה לא מתאימה להגדרה זו). במקרה כזה הרחוב יסומן בסימון שאינו סלול.
 • למשתמש אשר סימן שאינו מעוניין במעבר בכבישי עפר לא יהיה ניווט ברחוב עם סימון לא סלול אלא אם אין דרך אחרת להגיע ליעד. עבור מי שסימן "המנע מארוכים" יהיה ניווט ברחוב לא סלול עד מרחק של 300 מטר בלבד.

רחוב צר (Narrow Street) Type Narrow Street.png

Narrow Street Type.jpg

כביש צר המאפשר מעבר מכוניות פרטיות אך עקב קושי או סיכון אינו מומלץ לניווט של מכוניות דרכו, אך לאופנועים אין בעיה מיוחדת. אין להשתמש בסוג זה ללא אישור מוקדם בפורום. אישור יינתן כאשר מתקבלות תלונות של נהגים על קבלת ניווט דרכו, ולא סביר שהרחוב יהווה קיצור דרך במקרה של עומס תנועה גדול בכביש ראשי סמוך. ראוי לשים לב שכאשר מגדירים רחוב צר, לא יתבצע ניווט דרכו אלא אם הרווח בזמן עולה על כ- 8 דקות, וברוב המקרים* התוצאה היא שכמעט אף פעם לא יבוצע ניווט דרכו.
* למעט כאשר אין מסלול חלופי (ואז זה מתנהג כמו רחוב ללא מוצא ואין טעם להשתמש בסוג זה), או כשכל מסלול חלופי לוקח לפחות כ- 8 דקות יותר.
להלן מקרים בהם לא נשתמש ברחוב צר:
- רחוב חד סטרי;
- רחוב ללא מוצא;
- רחוב קצר שאין בו עומס תנועה גדול ושניתן לראות לפני הכניסה אליו עד לקצה השני אם יש כבר רכב שנוסע בכיוון הנגדי ולהמתין בצד עד שיעבור;
- רחוב שרק במספר נקודות לאורכו לא ניתן לעבור רכב מול רכב, ותמיד יש מקום שניתן לחזור אליו במרחק קצר ולעמוד בצד כדי לתת לרכב ממול לעבור ואז להמשיך.
דוגמה למקרה שנשתמש בסוג זה:
- כביש דו סטרי ארוך יחסית שרוחבו אינו מאפשר למכוניות לעבור בו בשני הכיוונים בו זמנית, ובמקרה ומכונית מגיעה מהצד הנגדי, עלול לקחת מעל 8 דקות על מנת להחלץ מהמצב עד סיום מעבר הרחוב, או לחילופין שיכול להיווצר מצב מסוכן של שפשוף רכב ברכב או רכב בקיר.

דרכים אחרות מותרות לנהיגה

דרך עפר / דרך לא מתוחזקת (באנגלית Off-road / not maintained) Type Dirt Road.png

Dirt Road.jpg
 • דרך לכלי רכב שאינה סלולה אך עבירה לרכב 4X4 (רכב שטח). בסוג זה אין לסמן "לא סלול". דרך כזו לא תשמש עבור ניווט אלא אם אין דרך אחרת להגיע ליעד (למעט מקרים נדירים).
 • דרך עפר שעבירה לרכב פרטי ללא גרימת נזק לרכב (מלבד לכלוך בוץ) לא תסווג לרוב כדרך עפר / דרך לא מתוחזקת אלא כ רחוב עם סימון מאפיין שהדרך לא סלולה.
 • במקרים נדירים כאשר לא רוצים בכלל ניווט במסלול של דרך עפר, גם לא לרכב שטח, ולא רוצים למחוק את הדרך מהמפה כי לא רוצים שעורך אחר יכניס בעתיד דרך עפר כזו בחזרה, אז מכניסים שם נתק של 5-7 מטר בכניסות לדרך העפר בקטע הבעייתי שימנעו ניווט דרך שם, וכן יש להכניס הערת מפה עם הסבר ליד כל נתק כזה.

מגרש חניה (Parking Lot Road) Type Parking Lot.png

Parking lot.jpg

מגרש לחניית רכבים בשטח פתוח או סגור (חניון), לפעמים מגוּדר הפתוח לכלל הציבור. סוג זה ישמש גם במקטעים שבתוך תחנות דלק. כל שימוש אחר בסוג זה צריך לקבל אישור דרך הפורום.
אין למפות את השורות/עמודות בצורה מפורטת אלא להכניס למפה רק את כבישי השלד (העיקריים) של החנייה. כביש של חניון העובר במקביל לכביש חיצוני לחניון, צריך להיות ממופה כדי למנוע מצב שרכב העומד בחניון ישבש את הסטטיסטיקה של הרחוב המקביל הסמוך לחניון.

כביש פרטי (Private Road) Type Private Road.png

Private road.jpg

כביש שרק לבעלי היתר מיוחד מותר לנסוע בו (כניסה לקמפוס, בי"ח, בית או מקום פרטי או ארגוני, חניה פרטית של בית משותף וכו').

מעבורת (Ferry) Type Ferry.png

נתיב מעבורות. נכון לעת כתיבת הדף יש להימנע מסוג זה.

דרכים אסורות לנהיגה

דרכים מסוג זה משמשות לצורך נקודת ייחוס בניווט (למשל צומת של שביל עם רחוב), וכן מי שעובר בדרך כזו יכול להתמצא טוב יותר, וגם ניתן להבין את המסלול שלו שרואים בעורך המפה (בלשונית נסיעות או כאשר יש פתיחת בקשת עדכון ורואים את המסלול שלו).

שביל (Walking Trail) Type Walking Trail.png

Walking Trail.jpg

דרך לא סלולה (שביל) להולכי רגל או אופניים בלבד.

טיילת (Pedestrian Boardwalk) Type Pedestrian Boardwalk.png

Pedestrian Boardwalk.jpg

דרך סלולה או מרוצפת למעבר הולכי רגל ואופניים בלבד האסורה לנסיעת רכב (טיילת, מדרחוב סגור, שביל הליכה סלול או מרוצף וכו').

מדרגות (Stairway) Type Stairway.png

Stairway.jpg

גרמי מדרגות המחברים בין רחובות וכדומה שאינם עבירים לכלי רכב. משמש גם להכנסת דרך מסוג כלשהו עם אילוץ שהניווט לא ישתמש בה לצורך מעבר רכב.

מסילת רכבת (Railroad) Type Railroad.png

Railroad.jpg

דרך המיועדת לתנועת רכבות בלבד. לשים לב שאין למפות מסילות רכבת תת קרקעיות.

מסלול המראה / הסעה (Runway/Taxiway) Type Runway Taxiway.png

Runway.jpg

דרך המשמשת לתנועת מטוסים על הקרקע. לשימוש בשדות תעופה.
סוג זה לא מוצג במפת האפליקציה כיום (אך כן מוצג במפה החיה).

דוגמאות

 • כביש הערבה (90) אינו "כביש מהיר" למרות שהמהירות המותרת בו היא 90 קמ"ש כיוון שיש בו (עדיין) רק מסלול יחיד בכל כיוון נסיעה.
 • כביש 443 יסומן ככביש "בין עירוני ראשי" ולא ככביש "בין עירוני משני" כיוון שיש בו מספר מסלולים בכל כיוון.
 • חניון פרטי שהציבור הרחב לא יכול לחנות בו, יסומן ככביש פרטי ולא כמגרש חניה.
 • חניון שהציבור הרחב רשאי לחנות בו תמורת תשלום יסומן כמגרש חניה במידה ולא ניתן להשתמש בו למעבר מרחוב אחד לרחוב אחר (הכניסה והיציאה הם לאותו רחוב, כלומר לא ניתן לבצע דרכו קיצור דרך משמעותי).
 • חניון שהציבור הרחב רשאי לחנות בו תמורת תשלום יסומן כביש פרטי במידה וניתן להשתמש בו למעבר מרחוב אחד לרחוב אחר (שעלול להוות קיצור דרך עבור הניווט במידה ויסומן כמגרש חניה).
 • כביש 4 בחלקים שונים שלו (לדוגמה מצפון לפורדיס) הוא בעל נתיב אחד לכל כיוון, אך בהיותו בעל ספרה אחת, הוא נחשב לכביש בין עירוני ראשי.
 • כביש 4 אשר נכנס לתוך השטח העירוני של נהריה, ממשיך להיות כביש בין עירוני ראשי משום שיש בו 2 נתיבים לכל כיוון והוא בעל ספרה אחת.
 • כביש 2 בכניסה לתל אביב מסתיים ולכן הופך לרחוב ראשי (נמיר).

קביעת סוג המקטעים בכיכר

ראה בניית כיכרות#קביעת סוג המקטעים בכיכר.

קביעת סוג מקטע בצומת

מַחְבָּר (At-grade connector)

מַחְבָּר הינו מקטע כביש העוקף את הצומת (לא במחלף), ולפחות בחלקו הוא מופרד מכל כביש אחר באופן פיזי או ע"י פס לבן רציף או סימון אי תנועה על הכביש.

הסוג של מַחְבָּר יהיה הסוג הנמוך יותר מבין סוגי המקטעים שהוא מתחבר אליהם בשני קצותיו.
At grade connector.jpg

במצבים חריגים כאשר נדרש למַחְבָּר שם מלאכותי על פי השילוט שמתחיל ב: "ל-" לצורך קבלת הנחייה קולית, אזי הנתיב יהיה מסוג מֶחְבָּר (רמפה) על מנת שהשם המלאכותי לא יופיע בתצוגה.

מקטע עזר

מקטע עזר הינו מקטע מלאכותי (אינו קיים בשטח או קיים כנתיב בכביש) שמוסיפים בצומת. זה יכול להיות לצורך קבלת ניווט דרך נתיב מסוים (למשל נתיב הפונה שמאלה שרוצים שההוראה להיכנס אליו תינתן מוקדם יותר מהצומת עצמו ו/או כדי להציג ולחשב את העומס עליו בנפרד), או לצורך מניעת אפשרות לניווט מסוים (לדוגמה מניעת פרסה בכביש מפוצל).

הסוג של מקטע עזר יהיה זהה לסוג של המקטע שהוא צמוד אליו וזאת על מנת שלא יבלוט בתצוגת הקליינט.
Auxiliary segment.jpg White image.jpg Auxiliary left lane segment.jpg

מקטע ניצב לכביש מפוצל

במפגש בין כביש מפוצל במפה לבין כביש אחר (מפוצל או לא מפוצל) נוצר לעיתים קרובות מקטע קטן שמתחבר בקצותיו אל שני המקטעים של הכביש המפוצל. זה קורה לרוב בצמתים מסוג T או מסוג +. בנוסף יש מצבים בהם מוסיפים מקטע ניצב היוצר צורת H כשהמקטע הניצב אינו חלק מכביש הניצב לכביש המפוצל אלא נועד לצורך ביצוע פרסה בכביש המפוצל.

כאשר המקטע מהווה חלק בלתי נפרד מכביש עם סוג זהה משני צידי הצומת, או כאשר אין המשך בצד השני (צומת מסוג T) גם המקטע בתוך הכביש המפוצל יהיה מאותו סוג. יש יוצא דופן כאשר סוג המקטע מקבל קנס במעבר דרכו (מגרש חניה, רחוב לא סלול וכו'), ונדרש לעבור דרכו בביצוע פרסה בכביש הניצב. במקרה היוצא דופן סוג המקטע יהיה זהה לסוג של הכביש הניצב.

כאשר המקטע אינו חלק מכביש ניצב ומיועד לצורך איפשור פרסה (צורת H), הוא יקבל את הסוג של הכביש המפוצל.

כאשר המקטע מהווה חלק בלתי נפרד מכביש עם סוג שונה משני צידי הצומת, המקטע בתוך הכביש המפוצל יהיה עם סוג זהה לסוג באחד הצדדים שלו על פי סדר העדיפות הבא:

 • אם לאחד הצדדים של הכביש הניצב יש סוג זהה לסוג של הכביש המפוצל (גם אם זה זהה רק בצד אחד של הכביש המפוצל כשהכביש המפוצל מחליף סוג בצומת), זה יהיה הסוג של המקטע.
 • אם אחד הצדדים של הכביש הניצב הוא עם סוג קרוב יותר לסוג הכביש המפוצל, זה יהיה סוג המקטע.
 • אם שני הצדדים הם בעלי סוג שונה וב"מרחק" זהה מהסוג של הכביש המפוצל, ניתן לבחור סוג למקטע שיהיה זהה לאחד הצדדים באופן חופשי

הנ"ל נכון אלא אם יש סיבה לקביעה אחרת למשל לצורך שליטה על הנחיית פניה בצומת או שקיים מקרה יוצא הדופן של סוג המקטע מקבל קנס במעבר דרכו.

סוג מֶחְבָּר (ramp) לא יהיה סוג המקטע והסוג ייקבע כאילו המֶחְבָּר לא קיים.

קביעת סוג מקטע בתוך כביש מפוצל
Junction of different types of streets.JPG
Street and minor highway junction.JPG
Street and divided primary street junction.JPG
סוג שונה בכל צד של הצומת עם שוויון סוג זהה בשני הצדדים צד אחד בלבד
PLR and divided road junction.JPG
Street primary street minor highway junction.jpg
H junction.jpg
סוג מגרש חניה בצומת עם כביש מפוצל 3 סוגים שונים צומת H

להלן דוגמאות נוספות מעבר לאלה שבאיורים לעיל:

- מפוצל: רחוב ראשי, ניצבים: רחוב ובין עירוני משני -- המקטע יקבל סוג רחוב או בין עירוני משני

- מפוצל: רחוב ראשי מצד אחד ובין עירוני משני מצד שני, ניצבים: רחוב ראשי ורחוב -- המקטע יקבל סוג רחוב ראשי

- מפוצל: בין עירוני משני, ניצבים: רמפה ורחוב -- המקטע יקבל סוג רחוב.

הערה: כאשר שני כבישים מפוצלים נפגשים בצומת אז יש להתחיל לטפל קודם בקביעת הסוג לאחד הכבישים שברור מה צריך להיות סוג הסגמנטים שלו (לדוגמה אם הוא מסתיים בצומת מסוג T, או שיש לו סוג זהה בשני צידי הצומת), ואחר כך לטפל בכביש השני.

ראו גם

קישורים חיצוניים