Tipuri de drumuri în România

From Wazeopedia

Prezentare generală

Importanța tipurilor de drum

Tipurile de drum sunt importante atât pentru rutare cât și pentru afișarea hărții:

1. Când planificați un traseu, drumurile majore vor avea întotdeauna prioritate față de drumurile mai mici.

 • Pentru rutele mai lungi, unele tipuri de drum inferioare vor fi adesea ignorate direct în favoarea drumurilor de tip mai înalt.
 • Întrucât autostrăzile primesc cea mai mare prioritate dintre toate, nu putem neglija faptul că alte drumuri de tip înalt sunt necesare pentru a oferi alternative viabile serverului de rutare în cazul în care autostrăzile au traficul blocat.

2. Când vizualizați harta, drumurile importante trebuie să vă apară și la nivelurile de zoom îndepărtate.

3. Anumite tipuri de drum derivate generează penalități de tranziție atunci când un traseu folosește acest tip de drum (de exemplu: neasfaltat, 4x4).

 • Acest lucru poate fi util pentru zone precum instalațiile private, dar poate provoca, de asemenea, rezultate de rutare dramatice și neașteptate.

pot fi denumite și se leagă cel puțin un segment de tip Magistrală de o Autostradă sau ceva inferior. Nu punem Ramp dacă nu avem una segmente implicate de tip Magistrală sau Austostradă.

Înainte de a edita

Asigurați-vă că sunteți complet familiarizați cu articolele din:

Editorul de hartă Waze

Crearea și editarea segmentelor de drum

Ghid de creare intersecții

Crearea și editarea unui sens giratoriu

Conectarea drumurilor

Tipurile de drum nu afectează denumirea. Consultați modul de denumire al drumurilor.

Drumurile publice

Drumurile publice sunt cele pe care poate fi conduce oricine. Desigur, acestea sunt de departe cele mai importante drumuri de pe harta Waze. Drumurile sunt căi de comunicație terestră special amenajate pentru circulația vehiculelor și a pietonilor.

Fac parte integrantă din drum: podurile, viaductele, pasajele denivelate, tunelurile, construcțiile de apărare și consolidare, trotuarele, pistele pentru cicliști, locurile de parcare, oprire și staționare, indicatoarele de semnalizare rutieră și alte dotări pentru siguranța circulației, terenurile și plantațiile care fac parte din zona drumului, mai puțin zonele de protecție.

Tipurile de drumuri Autostrăzi și Rampe au fiecare propriile lor reguli speciale. Tipurile de magistrală majoră, magistrală minoră și stradă principală sunt desemnate folosind un set de criterii minime, așa cum este explicat mai jos.

40px-Mbox warning yellow.png
Drumurile publice sunt desemnate după o serie de criterii minime.

Dacă un drum îndeplinește orice criteriu pentru un anumit tip, atunci acesta trebuie să fie cel puțin de acest tip.

De exemplu,

un drum național (Waze: cel puțin o stradă primară) care este clasificată ca principală arteră (Waze: cel puțin un drum major) ar fi clasificată în Waze drept magistrală majoră.

un drum județean (Waze: cel puțin o autostradă minoră) care este clasificată ca un drum major (Waze: cel puțin strada primară) ar fi clasificată în Waze drept magistrală minoră.

un drum local (comunal) (Waze: cel puțin o stradă) care este clasificat ca un drum primar (Waze: cel puțin o stradă principală) ar fi clasificat în Waze ca stradă principală.

Dacă un drum îndeplinește criteriile pentru mai multe tipuri, trebuie utilizat cel mai mare dintre aceste tipuri, pentru a satisface regula de tip „cel puțin”.

Sistemul de drumuri

Din punct de vedere Funcțional și Administrativ-teritorial, în ordinea importanței, drumurile publice se împart în următoarele categorii:

 • drumuri de interes național
 • drumuri de interes județean
 • drumuri de interes local.

Încadrarea în aceste categorii se face de către Ministerul Transporturilor, cu excepția drumurilor naționale europene, a căror încadrare se stabilește potrivit acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte.

Propunerile de clasificare a drumurilor naționale în categoria drumurilor naționale europene (E) se fac de către Ministerul Transporturilor.

Clasificare funcțională

Din punct de vedere al destinației drumurile se împart în:

 1. drumuri publice - drumuri de utilitate publică și/sau de interes public destinate circulației rutiere și pietonale, în scopul satisfacerii cerințelor generale de transport ale economiei, ale populației și de apărare a țării - acestea sunt proprietate publică și sunt întreținute din fonduri publice, precum și din alte surse legal constituite;
 2. drumuri de utilitate privată - drumuri destinate satisfacerii cerințelor proprii de transport rutier și pietonal spre obiective economice, forestiere, petroliere, miniere, agricole, energetice, industriale și altele asemenea, de acces în incinte, ca și cele din interiorul acestora, precum și cele pentru organizările de șantier - ele sunt administrate de persoanele fizice sau juridice care le au în proprietate sau în administrare. 

Din punct de vedere al circulației drumurile se împart în:

 • drumuri deschise circulației publice, care cuprind toate drumurile publice și acele drumuri deutilitate privată care asigură, de regulă, accesul nediscriminatoriu al vehiculelor și pietonilor;
 • drumuri închise circulației publice, care cuprind acele drumuri de utilitate privată care servesc obiectivelor la care publicul nu are acces, precum și acele drumuri de utilitate publică închise temporar circulației publice. 

Din punct de vedere Funcțional și Administrativ-teritorial, în ordinea importanței, drumurile publice se împart în următoarele categorii:

 • drumuri de interes național
  • autostrăzi
  • drumuri expres
  • drumuri naționale "E"
  • drumuri naționale principale
  • drumuri naționale secundare;
 • drumuri de interes județean ;
 • drumuri de interes local.

Străzile sunt cuprinse în categoria drumurilor locale.

Străzile din orașe se împart în  patru categorii: magistrale, de legătură, colectoare și de folosință locală.

Străzile din zonele rurale pot fi străzi principale sau străzi secundare.

Din punct de vedere al capacității portante, drumurile se clasifică astfel:

Drumuri tip R = drumuri reabilitate

Drumuri tip NR = drumuri nereabilitate

Drumuri tip M = drumuri modernizate

Drumuri tip P = drumuri pietruite

Sistemele de autostrăzi

Sistemul de autostrăzi este o rețea națională de autostrăzi administrate de CNAIR. Sistemul facilitează deplasarea de mare viteză în toată țara (bineînțeles acolo unde avem autostrăzi în România).

Drumuri principale

Drumurile rutiere sunt coloana vertebrală a rețelei de trafic. Ele au un dublu scop:

 • să conducă traficul pe distanțe lungi, de la un oraș la altul și
 • pentru a transporta traficul de pe drumurile colectoare către autostrăzi, unde este cazul.

Definiția lui Waze de drumuri principale include autostrăzi, drumuri naționale dar include și toate celelalte drumuri care sunt clasificate drept drumuri principale în listele de clasificare funcțională, menținute de autoritățile de stat.

Clasificarea funcțională a drumurilor este determinată mai mult de modul în care sunt utilizate drumurile decât de modul în care sunt construite, iar criteriile sunt ușor diferite între zonele urbane și cele rurale. Din această cauză, unele drumuri urbane pot fi clasificate drept artere și au tipuri de autostrăzi în Waze, chiar dacă apar foarte asemănătoare cu alte drumuri care nu sunt autostrăzi. În utilizarea clasificării funcționale și a sistemelor de autostrăzi numerotate, decizia pe care drumurile ar trebui clasificate drept autostrăzi revine în cele din urmă guvernelor care construiesc și întrețin drumurile.

Waze distinge trei clase de drumuri principale: Autostrada, Magistrala Majoră și Magistrala Minoră.

Autostrada Autostradă.png Autostrada (dd).png

Autostrada A1.png Autostrada A2.png Autostrada A3.png Autostrada A4.png

Autostrăzile sunt drumuri publice de interes naţional, rezervate exclusiv circulaţiei autovehiculelor, care nu deservesc proprietăţile riverane, prevăzute cu două căi unidirecţionale (separate printr-o zonă mediană), având cel puţin două benzi de circulaţie pe sens şi o bandă de staţionare de urgenţă, cu intersecţii denivelate şi accese limitate, intrarea şi ieşirea autovehiculelor fiind permise numai în locuri special amenajate

Autostrada este cea mai înaltă clasă funcțională de drum.

Drumurile aflate în clasificarea funcțională a CNAIR ca Autostrăzi au următoarele caracteristici:

 • Nu există intersecții cu alte drumuri.
 • Fără acces direct la proprietate.
 • Fără semne de oprire.
 • Intrare numai prin rampe, de obicei cu zone de accelerare.
 • Ieșire numai prin rampe, de obicei cu zone de decelerație.

Pe harta Waze autostrăzile for fi trecute drumuri de tip ”Autostradă”

Drum național Magistrală majoră.png Magistrala majora (dd).png

Drumurile naționale sunt principalele rute de călătorie în întreaga țară, de la un oraș la altul, pe distanțe lungi.

În România există două tipuri de Drumuri naționale:

 • drumuri naţionale principale:

Drumul National DN2.png Drumul National DN3.png Drumul National DN5.png

drumuri publice de interes naţional care asigură legătura capitalei ţării cu oraşele reşedinţă de judeţ, legăturile dintre acestea, precum şi cu punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a României (ex. DN1, DN2, DN3, etc);

 • drumuri naţionale secundare:

Drumul National DN1E.png Drumul National DN10.png Drumul National DN28A.png Drumul National DN73.png

restul drumurilor naţionale, care fac legătura între drumurile naționale principale și alte orașe și puncte de interes din țară (ex: DN24; DN15, etc).

Pe harta Waze drumurile naționale for fi trecute drumuri de tip ”Magistrală majoră”

Drum județean Magistrală minoră.png Magistrala minora (dd).png

Drum Judetean DJ143B.png Drum Judetean DJ708B.png

Drumurile de interes județean fac parte din proprietatea publică a județului și cuprind drumurile județene, care asigură legătura între:

 • reședințele de județ cu municipiile, cu orașele, cu reședințele de comună, cu stațiunile balneoclimaterice și turistice, cu porturile și aeroporturile, cu obiectivele importante, legate de apărarea țării, și cu obiectivele istorice importante;
 • orașe și municipii;
 • reședințe de comună.

Pe harta Waze drumurile județene for fi trecute drumuri de tip ”Magistrală minoră”

Drum de interes local Stradă principală.png Strada principala (dd).png

Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află și cuprind:

a) drumurile comunale, care asigura legăturile:

Drum comunal DC169.png

- între reședința de comună cu satele componente sau cu alte sate;

- între orașul cu satele care îi aparțin, precum și cu alte sate;

- între sate;

Pe harta Waze drumurile de interes local for fi trecute drumuri de tip ”Stradă principală”

b) drumurile vicinale sunt drumuri care deservesc mai multe proprietăți, fiind situate la limitele acestora;

c) străzile sunt drumuri publice din interiorul localităților, indiferent de denumire:

 • strada
 • bulevard
 • cale
 • chei
 • splai
 • șosea
 • alee
 • fundătură
 • uliță

etc.

Alte tipuri de drumuri

Rampe Rampă bună.png Rampa (dd).png

RoadPicN2.jpg

Următoarele drumuri sunt clasificate ca rampe:

 • Drumuri care leagă drumurile de alte drumuri ca parte a unei intersecții. Aceasta include toate ieșirile și intrările de pe autostradă.
 • Drumurile care leagă autostrăzile de alte autostrăzi, cu zonele de odihnă, cu zonele de parcare și locurile de servicii (de exemplu, „la zona de service”).
600px-HBlue.png

Următoarele nu sunt clasificate ca rampe:

Numele rampelor nu apar pe harta aplicațiilor client, dar apar în text pentru indicații de rutare. Rampele de intrare și ieșire conțin adesea o mulțime de texte care este duplicat pentru drumurile care există deja în zonă, astfel încât acest text este suprimat până când utilizatorul are nevoie de el - textul este necesar pentru instrucțiuni de navigație eficiente.

Informații despre modul de a pune rampe și de a seta unghiurile corespunzătoare de pe drumul principal pot fi găsite în Ghidul stilului de joncțiune.

Străzi

Străzile sunt destinate călătoriilor locale și pe distanțe scurte. Tipurile de stradă sunt utilizate la începutul și la sfârșitul rutelor lungi.

Stradă principală Stradă principală.png Strada principala (dd).png

Colectoarele sunt drumuri utilizate cu densități de trafic medii-mici, care sunt utilizate pentru a aduce trafic de pe străzile locale în artere și invers. Drumurile colectoare sunt clasificate în Waze ca străzile principale. Acestea pot fi bulevarde sau străzi principale din orașe dar le folosi m și la crearea drumurilor comunale care sunt asfaltate.

Stradă Stradă.png Strada (dd).png

Orice drum pentru transportul public care nu îndeplinește criteriile pentru alt tip este clasificat ca stradă.

Excepții

Dacă un drum are un tip mai mare sau mai mic decât ceea ce este specificat în aceste reguli, poate exista un motiv pentru aceasta. Reguli speciale sunt utilizate pentru a determina tipurile de drumuri de tip sens giratoriu sau conectori de grad.

Tip drum pentru rutare

În afară de schimbarea tipului de drum, editorii de nivel 4 pot schimba, de asemenea, tipul nivelurilor de rutare (cunoscut și sub denumirea de preferințe de rutare) la un tip mai mare sau mai mic, ceea ce afectează doar aspectele pe distanțe lungi ale comportamentului tipului de drum, păstrând același aspect în continuarea și comportamentul de prevenire a ocolului.

Continuitatea

Un motiv obișnuit pentru stabilirea unui tip de drum la un nivel mai mare este acela de a menține continuitatea între două drumuri de tip superior. Promovarea continuității este indicată de obicei prin semnalizare: Un anumit drum mai puțin important este semnat ca modalitatea de a ajunge între două drumuri diferite mai importante.

De exemplu, un drum județean care face legătura între două drumuri naționale importante și care poate fi o cale de a scurta distanța până la destinație. Acest lucru poate fi prevenit fie prin alocarea directă a tipului Magistrală Majoră, fie prin atribuirea tipului Magistrală Minoră cu un tip de rutare +1, ceea ce ar face ca acesta să fie tratat ca o Magistrală Majoră pentru trasee pe distanțe lungi.

Anumite situații pot necesita upgrade-uri de continuitate chiar și fără semnalizare pentru a le susține. Exemplele includ, dar nu se limitează la:

 • Zonele slab populate conectate de drumuri lungi cu clasă funcțională inferioară
 • Rute alternative utilizate ca ocoluri pentru autostrăzile principale supuse închiderilor frecvente sau pe termen lung
 • Conectarea drumurilor care pot fi prea scurte pentru a fi observate în timpul alocării clasei funcționale

Când se promovează continuitatea, tipul de drum eficient al drumului de legătură trebuie să se potrivească cu partea inferioară a celor două drumuri pe care le leagă, similar cu selecția de tip pentru conectori de grad, până la autostrada principală. Întrucât Magistrala Majoră nu este niciodată tăiată, nu este necesar să se promoveze ceva către Autostrada cu tip de drum rutier numai din motive de continuitate, iar tipul rutier nominal al Autostrăzii trebuie utilizat doar pentru autostrăzi cu acces controlat care îndeplinesc criteriile de mai sus.

Actualizările de continuitate împiedică Waze să elimine rutele valide și, în cazuri extreme, ele pot însemna diferența dintre obținerea unui traseu bun și neobținerea unei rute.

Drumuri neasfaltate (cu bifă de neasfaltat) Checkbox.png

Caseta de selectare Bifa Neasfaltat1.png este un atribut care poate fi aplicat oricărui tip de drum. Acesta indică faptul că un drum nu este asfaltat cu asfalt sau beton. Atributul neasfaltat afectează rutarea pe tipuri de drum condus; nu afectează cu adevărat tipurile de drumuri care nu pot fi conduse, deoarece clientul nu le folosește pentru rutare. Pe baza preferințelor utilizatorului, a destinației și a altor opțiuni de setări, clientul Waze poate evita dirijarea utilizatorilor pe segmente care pot fi conduse altfel atunci când atributul „neasfaltat” este bifat.

353px-RoadPicN6.jpg

Când să selectați atributul Unpaved

Orice drum care nu este asfaltat cu asfalt sau beton ar trebui să fie bifată caseta atributului Neasfaltat.

Verificați starea drumurilor pe hartă care sunt într-o stare diferită față de standarde locale sau contactați coordonatorul regional pentru mai multe îndrumări.

Opțiuni de setare a utilizatorului pentru atributul Unpaved

Acest atribut are proprietatea unică prin care utilizatorii Waze pot alege atunci când nu vor fi dirijați pe segmente de drum neasfaltate. Utilizatorii pot alege:

 • „Drumuri neasfaltate - nu permiteți” - Evită traversarea pe toate drumurile neasfaltate
 • „Drumuri neasfaltate - Evitați cele lungi” - Evită să circule pe drumuri lungi neasfaltate
 • „Drumuri neasfaltate - Permite” - Permite traseul care ar putea include drumuri neasfaltate (adică ignoră dacă drumurile au atributul neasfaltat verificat)

Vă rugăm să vă asigurați că se aplică acestui atribut Bifa Neasfaltat1.png, și nu se pune și la tipul Off-road / Ne întreținut.

Alte categorii de drumuri

Drumuri 4x4/Noroi Drum 4x4.png 4x4 neintretinut (dd).png

378px-Mbox warning pn.svg.png Vă rugăm să fiți precauți atunci când trasați pe hartă drumuri de acest tip! În caz de urgență, cum ar fi incendii sau inundații, editorii Waze pot marca drumurile primare dintr-o zonă ca fiind închise pentru siguranța publică. Cu toate acestea, dacă segmentele off-road par să furnizeze rute alternative, iar editorii nu reușesc să le închidă, Waze poate oferi rute pe aceste segmente, indiferent de penalități. Waze poate, de asemenea, ruta folosind segmente off-road dacă par să ocolească porțile private sau drumurile cu taxă. De aceea asigurațivă că trasați pe hartă acest tip de drumuri doar dacă vă asigurați că drumurile:

(1) pot fi parcurse de vehicule obișnuite de pasageri sau

(2) nu ar fi parcurse ca rute alternative în situații de urgență sau în zone restrânse .

Off Road Not Maintained.jpg

Drumurile 4x4/noroi sunt de obicei drumuri care au șanțuri adâncite pe calea de rulare și cu noroi gros, roci cu formă neregulată, copaci căzuți, ramuri și pâraie adânci, pârâuri sau treceri de râu. O mașină obișnuită cu garda mai joasă, s-ar bloca sau chiar ar putea rupe o osie încercând să traverseze aceste tipuri de segmente rutiere. Marea majoritate a vehiculelor nu ar circula pe aceste drumuri. Acest tip de segment trebuie utilizat strict de un tip de vehicul special pentru teren dur.

În prezent, Waze nu intenționează să accepte un tip de vehicul 4X4 în aplicația client, dar dezvoltatorii au lăsat această opțiune pentru editori să mapeze aceste căi, astfel încât să poată fi afișate pe hartă. Aceștia au o penalitate extrem de ridicată (3 ore) asociată acestora și nu vor fi sugerate pentru nici o variantă prin rutele oferite în marea majoritatea a circumstanțelor obișnuite.

Pentru orice neclarități privind maparea acestor tipuri de drum vă rugăm să contactați coordonatorul regional pentru mai multe informații.

Drumuri parcare Drum parcare.png Drum parcare (dd).png

353px-RoadPicN7.jpg

Parcările, împreună cu alte drumuri accesibile publicului, cum ar fi aleile nu ar trebui utilizate pentru rutarea traficului decât în ​​mod direct la punctul de început sau de sfârșit al unei rute.

 • Consultați această pagină suplimentară pentru mai multe detalii despre modul de mapare a parcărilor.
 • Utilizați tipul de drum parcare pentru toate segmentele necesare din parcare.
 •  Drumurile de tip parcare trebuie utilizate în complexe de apartamente, școli și universități, cu excepția cazului în care acestea îndeplinesc criteriile pentru drum privat care se găsește în secțiunea următoare de mai jos.
 •  Drumurile de tip parcare au o penalitate de tranziție la ieșirea din segmentul drumului. Acest lucru ar trebui să împiedice Waze să vă orienteze printr-o parcare sau o alee ca o rută mai rapidă.
 •  Drumurile lotului de parcare pot fi folosite pentru a împiedica Waze să presupună că șoferii care conduc lent sau sunt parcați în parcare se află într-un blocaj de trafic pe drumul principal.
 • Waze nu va evidenția viteza lentă (blocaje de trafic detectate automat) pe Drumurile Parcării.

Informații suplimentare despre acest subiect pot fi revizuite pe forum.

Informații despre cartografierea unui loc de reper „parcare” este acoperită aici.

Drumuri private Drum privat.png Drum privat (dd).png

450px-Pi gated-community1.jpg

Drumurile private sunt utile pentru următoarele situații:

 • Comunități închise cu acces controlat
 • Școli și universități (porți / pază)
 • Întreprinderi cu acces controlat (porți / pază)
 • Campinguri sau parcuri de remorci (proiectate pentru oaspeții de scurtă durată)

Cu toate acestea, utilizarea drumurilor private în unele dintre aceste situații poate necesita o cartografiere mai complexă, așa cum se prevede în articolul zone private. Asigurați-vă că citiți articolul respectiv înainte de a seta un cartier întreg cu toate drumurile private.

Ca și în cazul drumurilor de parcare, un traseu pe un drum privat va suporta o penalitate de tranziție la intrarea pe acesta de pe un alt tip de drum. Această penalizare de tranziție îl împiedică pe Waze să dirijeze utilizatorii printr-o zonă privată și să o folosească ca pe o scurtătură. Spre deosebire de drumurile de tip parcare, drumurile private nu suprimă detectarea automată a blocajelor de trafic.

 • Nu folosiți niciodată tipul de drum privat pentru drumurile publice fără restricții!
 • Nu utilizați tipul Drum Privat pentru a încerca să forțați rutarea pe drumurile publice lente (deteriorate sau în construcție). Discutați cu un expert de rutare pentru a afla dacă există soluții bune.
 • Drumul privat poate fi utilizat pentru o stradă publică care are un semn executoriu legal numai pentru traficul local.
 • Waze tratează Drumurile Private în mod similar cu modul în tratează drumurile de tip parcare, dar nu exact la fel.
  • Asemănare: rutarea Waze adaugă o penalizare la un traseu care trece de la un segment de alt tip la un segment de tip Drum Privat.
  • Diferența: Waze va evidenția încetinirea traficului pe Drumuri Private.

Drumuri pe care nu se poate circula

Trasee de mers pe jos Traseu de mers pe jos (dd).png

Pentru informații suplimentare despre cartografierea Traseu de mers pe jos (cunoscut sub numele de traseu pietonal rutabil în engleza americană), Calea pentru pietoni (cunoscută sub denumirea de drum pietonal care nu poate fi dirijat în limba engleză din SUA) mai multe informații pentru editarea acestor tipuri de drum găsiți în pagina Căile pietonale.

Calea ferata Cale ferata (dd).png

600px-RailroadTracksVanishingPoint.jpg

Căile ferate au două scopuri în Waze.

În primul rând, oferă șoferilor o orientare vizuală în raport cu căile ferate și căile ușoare.

Mai important, în cazul în care căile ferate sunt paralele cu drumurile, cartografierea acestora permite lui Waze să recunoască acest lucru și să nu ia în calcul datele de viteză înregistrate de la persoanele care călătoresc cu trenul. Acest lucru previne corupția datelor de viteză pentru drumul alăturat.

Utilizați următoarele recomandări pentru a face maparea segmentelor de cale ferată:

 • Selectați întotdeauna „Niciuna” pentru numele orașului. Acest lucru evită mărirea artificială a orașului.
 • Blocați segmentul la L2 minim
 • Nu cartografiați căile ferate din tuneluri, deoarece nu îndeplinesc niciunul dintre cele două scopuri prezentate mai sus. Acest lucru este valabil mai ales în zonele urbane unde liniile feroviare subterane sunt comune, iar apariția lor pe hartă ar fi confuză pentru șoferi.
 • Setați altitudinea la fel cum ați face un segment de drum. Când se urmărește joncțiunea unui drum pe sol, Elevație trebuie să fie setat pe Sol.
 • În circumstanțe specifice, creați joncțiuni între drumuri și căile ferate la trecerile la nivel.
 • Setați calea ferată cu dublu sens.
 • Când faceți o hartă a căilor ferate, concentrați-vă pe cele din apropierea drumurilor conducătoare.
 • Treceți pe hartă liniile industriale numai dacă traversează drumurile.
 • Liniile paralele la trecerile la nivel:
  • La majoritatea trecerilor, ar trebui să existe un singur segment de cale ferată conectat.
  • Liniile paralele trebuie să se afle la o distanță de cel puțin 5 m
  • În general, nu există niciun motiv să cartografiați mai multe linii paralele. Când se află la trecere la nivel, chiar și patru linii paralele pot fi ușor mapate ca un singur segment de cale ferată în Waze.
 • Mențineți lungimile segmentului sub 10.000 de metri - cu cât lungimea segmentului este mai mare, cu atât editorul este mai lent pentru a răspunde modificărilor.
 • Nu cartografiați căile ferate folosind un tip de drum rutier condus (străzile, străzile primare etc.); ar putea fi un pericol pentru viața umană dacă șoferii ar fi dirijați pe acesta.

Pentru a denumi segmente de cale ferată folosim sistemul CFR: CFR 800; CFR 509, etc.

Pistă rulare/decolare Pista decolare (dd).png

Pistele aeroporturilor fi cartografiate utilizând tipul de pistă rulare/decolare. Tipul Rulare/Decolare este doar pentru afișare și nu trebuie să se conecteze niciodată la alte segmente de drum. Dacă există o intersecție între un drum și o pistă, setați elevația drumului sub cea a pistei și asigurați-vă că nu există conexiune. Desenați fiecare pistă ca un singur segment și blocați-o pentru a împiedica redactorii de rang inferior să atașeze un drum. Nu formați joncțiuni unde piste se încrucișează.

Vezi și...

Modul de denumire a drumurilor

Ghid de creare intersecții