Allikad

From Wazeopedia

Kaardi joonistamiseks on võimalik kasutada mitut allikat. Selleks võib olla WME-sse sisseehitatud Google Streetview või sateliidipildid (Shift + I). Samuti on abiks GPS-punktid (Shift + G).

Kui neist aga väheks jääb, siis tulevad appi igasugused muud välised allikad.

Kaardiandmed

Maa-ameti geoportaal - Universaalne allikas, kust näeb asulate, tänavate, teede ja elamute nimesid. Samuti majanumbreid ja maanteede kiiruspiiranguid.

Kiiruskaamerad - Kiiruskaamerate asukohad Eesti maanteedel.

Pane tähele!

WME sateliidipildid on enamasti vanemad ja udusemad, kui Regio ja Maa-ameti omad.

Teedel toimuv

Tarktee - Maanteeameti üle-eestiline infoportaal, kust saab infot teede sulgemiste jms kohta.

Tallinna operatiivinfo - Tallinna linna infoportaal teede sulgemiste jms kohta.

Skriptid

Skriptid lisavad või täiendavad teatud funktsioone, mida Waze ise ametlikult (veel) ei paku. Skriptide kasutamiseks on esmalt vajalik Tampermonkey. Tampermonkey hoolitseb selle eest, et kõik skriptid oleksid alati uuendatud ja selle abil saab neid ka vajadusel välja lülitada. Skripte on üldiselt palju, aga alljärgnevalt on toodud valik põhilistemast.

Kodumaised

Open WME in EST - Lisab WME aknasse lingi, mis avab Maa-ameti kaardi samas asukohas.

WME Eesti Maa-amet WMS kihid - Maa-ameti kaardid eraldi kaardikihina WME-s.

Välismaised

Junction Angle Info - Näitab segmentide nurki ja tegelikke juhiseid, mis on abiks õigete juhiste (ja eriti pöörete) määramiseks.

WME Toolbox - Kaardiredaktori "Šveitsi armeenuga". Multifunktsionaalne abimees.