Verbeter je vaardigheden

From Wazeopedia

Improve your skills/nl

This page is a translated version of the page Improve your skills and the translation is 100% complete.

Mbox information.png
We are currently updating the pages to include all regionally different guidelines. If you find inconsistencies, please refer to the English page. Thank you!
Other languages:
English • ‎Nederlands • ‎français

Angle-waze.png gebaseerd op de tekst geschreven door moweez

Inleiding

Als je het advies hebt gekregen om deze pagina te lezen, dan wil een andere editor je helpen om je vaardigheden in de Waze Map Editor (WME) te verbeteren. Je edits zijn ondertussen misschien al aangepast of verwijderd. Dat kan vervelend zijn, vooral als je er veel tijd en energie in gestoken hebt. Besef echter dat iedereen zijn best doet om de kaart te verbeteren en zo goed mogelijk te houden! Er staat veel informatie op deze pagina die je kunt gebruiken. Het kan intimiderend zijn om de hele lijst in één keer door te lezen. Wees gerust, er wordt echt niet verwacht dat je meteen alles goed doet. We adviseren je dan ook om slechts één onderwerp tegelijk te bekijken en je eigen te maken.

Iedere Waze-editor doet wel eens aanpassingen die bij nader inzien niet compleet zijn of fouten bevatten. Dat is niet erg; alle editors zijn ooit zelf begonnen en hebben het editen met vallen en opstaan geleerd. Je kunt (en hoeft) ook niet alles tegelijk te kunnen. De richtlijnen zijn in de loop van de jaren ontwikkeld, dus ook edits die voorheen goed waren, kunnen op dit moment wellicht verbeterd worden.

Dit artikel is geen volledige handleiding, maar geeft - aan de hand van onderwerpen die voor minder ervaren editors vaak onduidelijk zijn - korte samenvattingen met links naar de uitgebreidere info. Door de jaren heen zijn afspraken gemaakt om de kaart op een zodanige manier te bewerken, dat het de navigatie het meest ten goede komt. Dit is in eerste instantie niet altijd even logisch. Alle startende editors ervaren dit. Maar ook ervaren editors krijgen er mee te maken: Waze blijft zelf ook steeds ontwikkelen, en dus worden de richtlijnen ook steeds weer aangepast.

Op deze pagina proberen we de technische werking van Waze en de gebruikersrichtlijnen in de Belux te integreren. Om dubbele teksten te voorkomen, wordt ook doorverwezen naar andere wiki pagina's.

Het beste advies dat we kunnen geven aan startende editors is gewoon beginnen. Maak daarbij gebruik van de gemeenschap. Eén en ander zal duidelijker worden in de loop van het editten. Als er iets onduidelijk is, kijk dan eens in de Wiki index. Kom je er niet uit, vraag het dan aan iemand van de gemeenschap; je collega editors zijn over het algemeen zeer bereid te helpen.

Besef dat niets zwart/wit is. We hebben dan ook geen regels en voorschriften, maar richtlijnen. Twee editors kunnen verschillende meningen uiten die beide correct zijn. Vaak gaat het om interpretatie en toepassing. Uitzonderingen op de richtlijnen zijn dan ook altijd mogelijk wanneer deze goed onderbouwd zijn.

Waze is geen kaart, maar een navigatiesysteem

Veel beginnende editors proberen met de kaart van Waze een perfecte representatie van de werkelijkheid te maken: ze splitsen rijbanen bij een rotonde, voegen fiets- en wandelpaden toe, maken heel vloeiende bochten in wegen en heel gedetailleerde places. Waze is echter geen topografische kaart, maar een navigatiessyteem dat je op de snelste/beste manier op je bestemming wil brengen. Houd de Waze-kaart dus simpel: hoe minder details, hoe duidelijker de kaart voor bestuurders, zeker op de kleine beeldschermen van smartphones.

Een andere reden om de kaart simpel te houden is snelheid. Hoe minder detail, hoe minder data er verbruikt wordt, hoe sneller Waze kan rekenen. Ook geldt dat het aantal kruispunten dat Waze kan includeren in een route gelimiteerd is. Hoe minder kruispunten, hoe langer de mogelijke route.

Waze heeft een aantal vuistregels opgesteld om je te helpen. Daarover gaan we het hier hebben.


Foute kaartbewerkingen zijn onvermijdelijk

Iedereen die met Waze rijdt, kan zonder enige kennis, praktijkervaring of test, beginnen met het bewerken van de kaart. Waze accepteert daarmee het risico dat mensen aanpassingen doen die misschien logisch lijken, maar toch tot ongewenste resultaten leiden. De Waze-gemeenschap is erg enthousiast en actief, dus zo’n fout valt meestal snel op. Een meer ervaren Wazer zal die dan corrigeren. Zie dat niet als kritiek, maar als een mogelijkheid waar je van kunt leren.

Foute bewerkingen zijn vaak het gevolg van verkeerd begrepen principes of onvoldoende technische kennis. Slechts één "fout" kun je als echte fout zien: niet communiceren.

Zorg dat je bereikbaar bent!

De grootste fout bij het bewerken van de kaart is onbereikbaar zijn voor andere editors. Als andere editors zien dat je kaartbewerkingen tot ongewenst resultaat kunnen leiden, of als ze niet begrijpen waarom je bepaalde bewerkingen hebt gedaan, zullen ze proberen je te bereiken. Op die manier willen ze de kaart goed houden en tegelijkertijd helpen om een betere editor te worden. Als je niet bereikbaar bent, kunnen andere editors alleen maar gissen naar jouw bedoelingen en zullen ze snel de ongewenste bewerkingen naar eigen inzicht aanpassen.

Zorg er in ieder geval voor dat je de e-mails van Waze kunt ontvangen. Dat betekent dat het mailadres dat je aan Waze opgeeft geldig is en dat je de mailbox regelmatig controleert. Check of mails van waze.com, met name van het forum (alpha@waze.com) misschien in je spam- of junk-mail terecht komen, voeg eventueel de adressen toe aan je addressenbestand. Stel eventueel een filter in en/of maak een aparte folder. Pas zo nodig de Waze settings voor jouw account aan.

Communicatie en informatie

Hoe kom je in contact met Waze? Waar vind je meer informatie? Waar kun je terecht met je vragen? De lokale “champs” dragen de verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van de gemeenschap. Neem gerust met één (of meerdere) van hen contact op.

Slack

Slack© is een chat platform van de gemeenschap. Hier vindt je veel informatie. Ontmoet andere editors, lees nieuwtjes, leer van vragen en discussies, of stel zelf een vraag. Je kunt toegang verkrijgen door je eenmalig te registreren op Belux Slack. Slack heeft publieke kanalen, afgeschermde groepen en je kunt via Direct Messages (DM) ook privé met anderen communiceren. Voor meer informatie, zie onze Slack Wiki pagina.

Forum

Het Belux forum wordt niet meer zoveel gebruikt, behalve voor het aanvragen van kaartbewerkingen (Requests for map modifications) en wegenwerken (Roadworks / closures). Log in met de loginnaam en het wachtwoord dat je voor de Waze app en de Waze Map Editor (WME) gebruikt. In het forum kun je ook gebruik maken van Private Messages (PM), een soort mailbox zoals bij e-mail. Als iemand je een bericht stuurt vanaf het forum, dan krijg je hiervan een melding via je opgegeven e-mail adres. Hoe je deze kunt lezen en beantwoorden, en hoe je kunt inloggen op het forum, kun je hier lezen.

Chat

Tijdens het bewerken van de kaart kun je direct om hulp vragen in de Waze Map Editor/Chat (Engels). Bedenk wel dat 1000 mensen ook 1000 meningen hebben, dus voor belangrijke zaken kun je het beste een ervaren editor benaderen. De chat werkt niet altijd goed, daarom gebruik we meestal Slack©.

Wiki

Je kunt veel informatie vinden in deze Belux Wiki. De richtlijnen zijn geschreven in het Engels, en we proberen ze zo accuraat mogelijk te vertalen naar Frans en Nederlands (Vlaams). Als er vertalingen beschikbaar zijn, kun je de taal waarin je een pagina wil lezen bovenaan kiezen. Aanvullingen en verbeteringen kun je altijd aandragen via het Slack kanaal #team-wazeopedia. Meer informatie vind je op de pagina over de Waze Wiki.

De basisprincipes van Waze

Veel misverstanden ontstaan doordat de fundamentele principes van Waze niet altijd (meteen) duidelijk zijn. Waze is ontwikkeld voor bestuurders van auto´s, motoren en taxi's en is niet bedoeld voor wandelaars, fietsers, of commercieel vervoer. Het is ook niet gewenst om er je persoonlijke favoriete plekken in te zetten of verboden sluiproutes toe te voegen.

Gebruikersvriendelijkheid

Waze biedt bestuurders een navigatiesysteem op basis van een kaart die gemakkelijk te volgen is op een klein scherm, met ondersteuning van duidelijke en begrijpelijke verbale instructies, op de momenten dat dat nodig is.

Eenvoud

Omdat we de kaart zo simpel en effectief mogelijk willen houden, laten we veel dingen uit de kaart weg, tenzij ze belangrijk zijn bij het navigeren (als oriëntatiepunt bijv.). Veel details zijn overbodig en leiden to onnodige complexiteit: teveel informatie op de kaart, teveel of verwarrende instructions, and onnoemelijk veel extra onderhoud. Dit principe wordt ook wel KISS genoemd, zie de voorbeelden op die pagina.

Voorzichtigheid

Alle onderdelen van de kaart bevatten informatie, zoals de gemiddelde snelheid, die gebruikt wordt bij het optimaliseren van de route. Wees dus terughoudend met het verwijderen van segmenten, want dan verwijder je ook alle informatie die daarbij is opgeslagen! Je kunt beter bestaande segmenten hergebruiken dan oude verwijderen en nieuwe aanmaken.

Een andere reden om voorzichtig te zijn met het verwijderen van een segment is dat deze wellicht met een goede reden is ingetekend. Het kan demotiverend zijn als iemand dat dan verwijdert zonder overleg. Iedereen kan wel eens iets vergeten of zich vergissen. Ook kunnen richtlijnen in de loop van de tijd wijzigen. Ook hier geldt: overleggen is beter dan fouten herstellen.

Veel voorkomende functionele problemen

Verkeerde of onvolledige gegevens kunnen de navigatie negatief beïnvloeden en zelfs verhinderen. We noemen dit functionele fouten. Deze moeten zo snel mogelijk worden hersteld. Als jouw bewerking een functionele fout bevatte, heeft de editor die dat ontdekt heeft deze mogelijk al hersteld.

Onbenoemde wegen

Voorbeeld van een "onbenoemde weg"
De onbenoemde weg is gecorrigeerd

.


Zolang een segment geen plaats- of straatnaam heeft (of geen vinkje voor "geen plaats" of "geen straat"), zie je in de editor een rode gloed er om heen en wordt deze niet gebruikt voor navigatie. Dit ontstaat wanneer:

 1. De weg tijdens het rijden is ontstaan door de asfalteerfunctie in de Waze app.
 2. Een editor heeft een weg ingetekend in WME, maar is vergeten om deze te benoemen.

Risicovolle werkzaamheden voor startende editors

Tenzij je samenwerkt met een ervaren editor, wees dan terughoudend met de volgende activiteiten:

 • Verwijder geen straten of delen van straten zonder overleg. Dit verwijdert namelijk ook de verkeersinformatie zoals snelheidsdata die daar bij hoort.
 • Verander geen wegen die aangesloten zijn op vergrendelde segmenten.
 • Geen wegen splitsen, al zijn het in het echt meer rijstroken.
 • Verander nooit zomaar het wegtype; het heeft een zeer grote impact op de navigatie.
 • Voeg liever geen niet-berijdbare wegen toe, zoals wandel- en fietspaden, busbanen, start- en landingsbanen, etc.. Het lijkt misschien onschuldig, maar door de manier waarop Waze ze implementeert kunnen ze de navigatie negatief beïnvloeden en zelfs voor verkeerde routes zorgen. Het zorgt ook voor een onduidelijk en onrustig beeld op een klein scherm en belast het dataverkeer.
 • Wees voorzichtig met het toevoegen van wegen zoals private roads and toegangswegen. Hiervoor gelden dezelfde risico's als voor niet-berijdbare wegen.
 • Voeg geen parkeerwegen toe als er al wegen ingetekend staan.
 • Het bewerken of zomaar sluiten van de door gebruikers gemelde kaartproblemen kun je ook beter vooralsnog vermijden. Dit vereist uitgebreide kennis van de UR etiquette en van de (on)mogelijkheden van Waze. Je kunt uiteraard wel suggesties geven in de conversatie.
 • Voeg geen rijbeperkingen toe voor voertuigtypen die (nog) niet zijn geïmplementeerd door Waze.

Meer informatie vind je in de Wiki bij [wegen toevoegen].

Niet aangesloten segmenten

Ook al lijken segmenten te kruisen, dat betekent nog niet dat ze daadwerkelijk zijn aangesloten. Op een goede kruising staan de Richtingspijlen ingesteld, die je ziet oplichten als je een segment selecteert. Zie je geen pijlen oplichten, dan is de weg niet aangesloten.

Het segment is geselecteerd, maar er lichten geen pijlen op. Dit betekent dat het segment niet aangesloten is op de gele weg. Waze zal het beschouwen als een doodlopende weg.
Het segment is aangesloten en de afslaginstructies zijn gecontroleerd.


Als segmenten verbonden moeten zijn, controleer dan de aansluiting door te kijken of er Richtingspijlen oplichten als je een van de kruisende segmenten selecteert. Gebeurt dat niet, verplaatst dan de node (het rondje A of B) naar een willekeurige andere plek (uit de buurt van de kruising), pak hem weer op en sluit hem alsnog aan op de kruising. Controleer de afslaginstructies.

Als het niet lukt om een segment aan te sluiten, kan het zijn dat een van de segmenten waarop je wil aansluiten een hoger lock niveau heeft dan je editing niveau. Dat los je op door een hogere editor te vragen de aansluiting te maken of de lock te verlagen zodat je het zelf kunt doen. Indien het segment een voet- of fietspad is, bekijk dan of deze een nuttige toevoeging is. Zo niet, verwijder het segment. Stel anders de eigenschappen in volgens de afspraken Lukt het je niet een segment te verbinden en is er geen hoger level beschikbaar, laat dan een gat tussen de segmenten. Dan is het duidelijk voor andere editors dat het segment nog moet worden aangesloten. Als je het segment op het vergrendelde segment legt, ziet het er op het eerste gezicht goed uit, maar kun je er geen route over krijgen.

Locks: vergrendelde segmenten

WME SegmentLock.png

Om de kaart te beveiligen, worden sommige onderdelen van een “lock” voorzien. Belangrijke, doorgaande wegen zullen een hoger lock level hebben dan kleine straatjes. Deze wegen kunnen dan ook alleen bewerkt worden door meer ervaren editors. Als je probeert een bewerking te doen aan elementen met een hoger lock level dan jouw editor-level, kun je die niet opslaan. Als je een segment aan een gelockte weg probeert aan te sluiten, leidt dat tot niet gekoppelde segmenten, zoals in de paragraaf hiervoor is beschreven.

Als je een bewerking wilt doen aan een segment met een hoger lock, selecteer je het te bewerken segment en maak je een permalink. Vraag vervolgens een editor met een hoger level om de bewerking te maken of om het lock level tijdelijk te verlagen.

Dat kan op een aantal manieren:

 • Zet een unlock verzoek in het toepasselijke Slack editing kanaal.
 • Stuur een privé-bericht (DM of PM in Slack of op het forum) naar diegene die het segment het laatst bewerkt heeft. Die is vermeld in het linkermenu als je het segment selecteert. Als daar niet op wordt gereageerd, kun je ook de Area Manager of één van de Local Champs vragen.

Verkeerd gebruik van rotondes

Op een rotonde worden specifieke instructies gegeven, zoals "ga linksaf op de rotonde" (voor “normale” rotondes), of "op de rotonde, neem de derde afslag" (bij complexere rotondes). Als deze navigatie-instructies niet adequaat zijn voor de wegsituatie, dan is het beter het wegtype rotonde niet te gebruiken. Rotondes horen ook niet thuis bij doodlopende straten, op parkeerterreinen of in woonwijken, hoe rond de wegen ook zijn. Ook horen ze niet op een kruispunt met cirkels of ronde bochten, als er geen bord voor een rotonde staat. Afhankelijk van de omstandigheden kan zelfs voor kruisingen waar wel een rotonde-aanduiding staat, gekozen worden om geen rotonde in te tekenen, om de beste instructies voor de situatie te genereren. Meer info over rotondes lees je op de Roundabout pagina.

Private toegangswegen die de routing verstoren

toegangsweg die voor routing problemen zal zorgen

Veel nieuwe editors gaan enthousiast aan de slag om alle wegen, opritten en steegjes toe te voegen om de kaart zo gedetailleerd mogelijk te maken. Toch is dit vaak niet gewenst (uitzonderingen daar gelaten). Het betekent sowieso veel extra data en dus berekeningen. Bovendien wordt het beeld op een klein scherm onrustiger. Maar het grootste probleem is dat het verkeerde routes of instructies kan geven.

Waze probeert de bestuurder zo dicht mogelijk bij de bestemming te brengen en maakt daarbij gebruik van GPS coördinaten van verschillende bronnen. In Belgie is dat meestal Google. Het probeert je vervolgens naar de dichtsbijzijnde weg te brengen, onafhankelijk van de naam van straat. Zoals het voorbeeld laat zien, liggen de locaties van de huizen aan de rechterkant dichter bij de rode oprit, dan bij de weg waar de huizen aanstaan. Dat zou kunnen betekenen dat je achterburen via jouw oprit worden gestuurd! Bij lange wegen kan dit tot grote omwegen leiden.

Houd dus altijd de basisprincipes van Waze in gedachten wanneer je de de kaart bewerkt. Zie eventueel de Driveways richtlijnen (Engels) voor meer informatie.

Onderlinge afspraken

Waze gebruikers van over de hele wereld helpen elkaar om de Waze functies en opties zo optimaal mogelijk toe passen. Omdat elk land andere wetten en gebruiken kent, worden ook binnen lokale Waze gemeenschappen verschillende afspraken gemaakt. Dit zijn afspraken die niet altijd even logisch lijken als je er voor het eerst mee te maken krijgt, maar die door de jaren heen zijn ontstaan om de beste navigatie met zo min mogelijke data in jouw omgeving mogelijk te maken. Heb je edits gemaakt die de afspraken niet volgen, dan kan je worden gevraagd om deze bij te werken. In deze wiki kun je lezen waarom. Zelfs al lijken de edits in eerste instantie niet fout in jouw ogen, lees de informatie en vraag gerust uitleg aan je mede-editors.

De relatie tussen de Waze Kaart en de satellietbeelden

Deze brug is verplaatst; Satellite view is niet actueel.

De satellietbeelden zijn niet altijd even duidelijk of soms verouderd en dus niet meer correct. Een bosweg bijvoorbeeld zal meestal niet zichtbaar zijn. Gebruik de satelietbeelden daarom als richtlijn voor als er geen andere informatie aanwezig is, maar niet als doel. Bij afwijkingen kun je best een Opmerking (Map Comment-MC) plaatsen. Vraag eventueel informatie bij de vorige editor of een Area Manager.

Een heleboel voorbeelden kun je ook terugvinden op de KISS pagina.

Teveel of verkeerde geometrie-knooppunten

teveel geometriepunten (13)
dit is efficient (3 punten)Teveel geometriepunten vertragen het beeld in je telefoon en maken een segment moeilijker te bewerken. Daarom gebruiken we zo min mogelijk knooppunten, ook als dat betekent dat een weg niet precies de actuele situatie weergeeft. Verwijder eventuele overtollige geometrie-knooppunten door er met de muis over te bewegen en op de d toets te klikken.

Voor meer informatie over dit onderwerp, zie het bewerken van bestaande wegen.

Een kruising versimpelen

De werkelijke ligging van de wegen zoals op Satellite View.
Best zo intekenen in WME

Beginnende editors hebben meestal de neiging om wegen in te tekenen die precies de satellietbeelden volgen. Dat is logisch maar vaak niet gewenst. De Waze kaart moet zo eenvoudig mogelijk zijn, terwijl het toch duidelijke en accurate navigatie-instructies genereert, met een een duidelijk en overzichtelijk beeld. Daarom worden de wegen vaak redelijk abstract ingetekend. Dat betekent zelfs dat wegen of delen van wegen soms niet worden ingetekend, of anders dan Satellite View.
Zoals de voorbeelden laten zien worden bij een al te letterlijke weergave van de ligging van de wegen (foto links) veel segmenten en knooppunten gebruikt. Dit resulteert in relatief veel data, een onrustig en onduidelijk beeld en veel onderhoud in WME. De instructies die hieruit voortvloeien zijn veelal onnodig en kunnen bestuurders zelfs verwarren. Een enkel segment (foto rechts) zorgt voor een eenvoudige, duidelijke routing. Ook voor de aansluiting kan worden volstaan met een enkel punt; De bestuurder kan nooit op de verkeerde rijbaan terecht komen. Afslaginstructies zijn eenvoudig, de kaart blijft overzichtelijk op een klein scherm en de constructie is gemakkelijk te analyseren en te onderhouden.

Een heleboel voorbeelden kun je terugvinden op de KISS pagina.

Wegtypen

Het gebeurt vaak dat beginnende editors het wegtype van een segment willen veranderen. De keuze van een wegtype heeft veel consequenties ten aanzien van onder andere zichtbaarheid, routing en meer. Wegtypen hebben verschillende functies, die ook in verschillende landen anders worden gebruikt. Je ziet dat soms terug als je een andere taal kiest in WME. Belangrijk te weten is dus dat wegtypen soms anders worden gebruikt dan je zou verwachten, of zelf helemaal niet (meer) gebruikt. Denk je dat een aanpassing van het wegtype nodig is, overleg dan met de laatste editor of Area Manager. Lukt dat niet, dan zal iemand van de gemeenschap je graag verder helpen

Meer informatie is te vinden op de pagina over wegtypen.

Snelweg

Ondanks dat de naam anders doet vermoeden, is een snelweg in Waze niet altijd een snelweg zoals we die in het wegennet kennen. Voor de Waze kaart betekent het alleen maar dat deze weg meer verkeer draagt dan de nabijgelegen alternatieven. Zo kan een nauwelijks onderhouden, één-baans landweggetje als "Minor Highway" zijn getypeerd, en een doorgaande straat in een klein dorp als "Major Highway". Het beoordelen van een weg door zijn betekenis ten opzichte van nabijgelegen alternatieven te bekijken, heet "functionele classificatie", ofwel FC. De meeste segmenten die voor doorgaand verkeer zorgen krijgen dan ook een vergrendeling (lock). Aanpassingen aan zulke wegen kunnen alleen door editors gedaan worden van dezelfde of een hogere rang dan het locklevel. Denk je dat een aanpassing nodig is, overleg dan met een ervaren editor met een hoog genoeg level in [Slack]], of plaats een vraag op het forum van Belgie, of Luxemburg.

Voetgangers- en fietspaden

Omdat Waze alleen gebruikt wordt voor autonavigatie voegen we in het algemeen de fiets- en voetpaden niet toe, tenzij ze belangrijk zijn voor de navigatie. Als we besluiten ze toch toe te voegen, dan wordt het type “Pedestrian Boardwalk” gebruikt wanneer er geen directe bestemming aan ligt. Zoals voor de verbinding met een parkeerplaats of openbaar vervoer station. Het type "Walking trail" wordt gebruikt als er wel een directe bestemming aan ligt. Beiden sluiten we aan op de navigeerbare wegen. Meer info is te vinden op de pagina over non-drivable roads (under construction).

Parkeerplaatsen

Te veel detail
Veel beter


Parkeerplaatsen worden eenvoudig maar effectief ingetekend; Alleen de hoogst noodzakelijke wegen om er op en er af te rijden worden gebruikt. Alle kleine wegen worden weggelaten; doordat de GPS niet heel nauwkeurig is, zou Waze toch niet kunnen bepalen waar je precies rijdt wat weer tot verkeerde instructies kan leiden. Bij zeer grote parkeerplaatsen worden wel de onderlinge verbindingswegen ingetekend. De wegen op Parkeerplaatsen krijgen in principe geen straatnaam (kruis "geen" aan achter de straatnaam). tenzij er huisnummers aan vast liggen die niet verbonden kunnen worden aan een gewone straat. Zie Parkeerwegen voor meer informatie.

Wegen splitsen

Het splitsen van wegen in twee aparte banen gebeurt alleen als dit nodig is voor navigatie. Als een weg in werkelijkheid is verdeeld door een middenberm, hoeft dat nog geen reden te zijn om deze ook te splitsen in WME. Met behulp van Richtingspijlen kun je afslagen die fysiek niet mogelijk zijn beperken. Denk je dat een weg toch gesplitst zou moeten worden, stem dit dan af met de lokale Area of Regio Manager. Het ongedaan maken van gesplitste wegen kost minstens net zoveel moeite als het splitsen zelf.

Aanpassingsverzoeken (Update request-UR)

De meeste URs zijn zomaar gesloten
Hier zijn de URs met aandacht behandeld


Tijdens het rijden kunnen bestuurders een kaartprobleem melden middels een Aanpassingsverzoek. We duiden deze meestal aan als UR, de afkorting van Update Request. Meestal is er niet voldoende tijd om het probleem goed te beschrijven. Daarom heeft Waze de mogelijkheid ontwikkeld om in de UR een gesprek te starten. Het behandelen van UR’s vraagt de nodige aandacht; De melder probeert te helpen door een ervaren probleem melden. Als je een UR gaat behandelen, is het jouw taak om het probleem zo goed mogelijk op te lossen, of de hulp in te schakelen die nodig is om het op te lossen. Door het probleem zo goed mogelijk op te lossen, kunnen we Waze steeds beter aanpassen aan de verwachtingen van alle gebruikers. We nemen dus alle meldingen serieus en ze worden nooit zomaar gesloten. In het kort gelden de volgende richtlijnen:

Start een gesprek. Bedenk steeds dat de melder waarschijnlijk geen editor is, vermijd jargon


 • Als eerste bedank je de melder voor het rapporteren van het probleem
 • Als je een UR kunt oplossen, leg dan in het gesprek uit wat je hebt gedaan. De melder krijgt hiervan bericht en voelt zich gewaardeerd voor haar/zijn bijdrage. Op deze manier leren ook andere editors van jouw oplossing. Bovendien kan de informatie handig zijn voor het oplossen van andere meldingen in de buurt. De melding kan gesloten worden als "Opgelost".
 • Als de melding onduidelijk is, vraag dan op een beleefde manier om meer informatie.
 • Krijg je geen reactie binnen 5 dagen, dan kun je een herinneringsbericht plaatsen. Het komt vaak voor dat er dan alsnog gereageerd wordt.
 • Als vervolgens binnen acht dagen ook niet op het herinneringsbericht wordt gereageerd, kun je de melding sluiten als "niet geïdentificeerd", met een opmerking in het gesprek waarom je de melding sluit.


In principe is niemand "eigenaar" van een UR. Echter, als een andere editor al met het probleem bezig is, kun je best eerst contact opnemen met deze editor.
Voor meer informatie over dit onderwerp zie Kaartproblemen. In de Global Wiki is een uitgebreide pagina over Update Requests (Engels). Besef wel dat de richtlijnen kunnen afwijken en bij ons uiteraard de BeLux richtlijnen gelden.

Startende editors: Wat kan ik wel bewerken?

Overal waar je hebt gereden mag je editen. In BeLux kun je er vanuit gaan dat de kaart al op behoorlijk niveau is. Toch kun je vaak wel wat dingen doen als je goed kijkt. Zelfs in gebieden waar veel editors zijn kun je huis nummers toevoegen, net als oplaadpalen en straatnamen. Meestal kun je overtollige geometriepunten verwijderen, kleine afwijkingen corrigeren en afslaginstructies controleren. Meer ideeën vind je in de Starters Summary . Lees de Wiki en begin gewoon, zo leer je het snelst en krijg je punten om naar een hoger niveau te komen.

Omdat de kaart al vrij goed is, bestaat er ook een risico als je gaat editten: dingen die misschien op het eerste gezicht niet juist lijken, kunnen bewust zo zijn ingetekend, na zorgvuldige overweging van de basisprincipes en werking van Waze. Wees voorzichtig met het wijzigen van het werk van andere editors. Vraag liever even na of jouw idee klopt (via het forum, chat of een PM aan de laatste editor).

We hebben het een en ander op een rij gezet ter verduidelijking: Een lijst met dingen die je prima kunt doen als startende editor, en een lijst met dingen die je vooralsnog beter kunt vermijden.

Constructieve werkzaamheden voor startende editors

 • Lees de Snelstartgids en bekijk de Starters Summary.
 • Controleer de straatnamen op spelling en afkorting. Gebruik de beschikbare bronnen ter controle.
 • Kijk of stadsnamen consistent zijn binnen de grenzen van de gemeenten.
 • Controleer de rijrichting van de wegen, met behulp van streetview, je eigen lokale kennis of andere beschikbare bronnen. Bedenkt wel, indien er recente edits hebben plaatsgevonden, kan het zijn dat de gegevens in Waze nieuwer zijn dan je andere bron en kun je beter geen aanpassing maken.
 • Controleer de afslaginstructies. Met Shift+z zie je alle rode pijlen. Als je vermoed dat een rode pijl niet klopt, doe dan weer Shift+z en selecteer een voor een de segmenten die aan de kruising zijn verbonden om ze te kunnen controleren.
 • Controleer en categorie, naam en adres van Plaatsen. Gebruik de officiele naam. In tweetalige gebieden gebruik je de alternatieve naam voor de andere taal. Als de plaats lokaal anders wordt genoemd, kun je dit als alternatieve naam invullen. Controleer ook of de plaats zichtbaar is op de live map, zo niet, zet een Plaats/area dan om naar een Plaats/punt.
 • Informeer Area of Regio Managers over problemen. Zie de sectie over Communicatie hoe je contact kunt leggen.
 • Hou de wegwerkzaamheden in de buurt bij. Op de pagina Afsluitingen staat meer informatie hoe je daar mee om kunt gaan.

Risicovolle werkzaamheden voor startende editors

Tenzij je samenwerkt met een ervaren editor, wees dan terughoudend met de volgende activiteiten:

 • Verwijder geen straten of delen van straten zonder overleg. Dit verwijdert namelijk ook de verkeersinformatie zoals snelheidsdata die daar bij hoort.
 • Verander geen wegen die aangesloten zijn op vergrendelde segmenten.
 • Geen wegen splitsen, al zijn het in het echt meer rijstroken.
 • Verander nooit zomaar het wegtype; het heeft een zeer grote impact op de navigatie.
 • Voeg liever geen niet-berijdbare wegen toe, zoals wandel- en fietspaden, busbanen, start- en landingsbanen, etc.. Het lijkt misschien onschuldig, maar door de manier waarop Waze ze implementeert kunnen ze de navigatie negatief beïnvloeden en zelfs voor verkeerde routes zorgen. Het zorgt ook voor een onduidelijk en onrustig beeld op een klein scherm en belast het dataverkeer.
 • Wees voorzichtig met het toevoegen van wegen zoals private roads and toegangswegen. Hiervoor gelden dezelfde risico's als voor niet-berijdbare wegen.
 • Voeg geen parkeerwegen toe als er al wegen ingetekend staan.
 • Het bewerken of zomaar sluiten van de door gebruikers gemelde kaartproblemen kun je ook beter vooralsnog vermijden. Dit vereist uitgebreide kennis van de UR etiquette en van de (on)mogelijkheden van Waze. Je kunt uiteraard wel suggesties geven in de conversatie.
 • Voeg geen rijbeperkingen toe voor voertuigtypen die (nog) niet zijn geïmplementeerd door Waze.
  Main Page | Index