Zastrzeżone funkcje edytora map

From Wazeopedia
Home HomeAplikacja AplikacjaEdytowanie EdytowanieSpołeczność SpołecznośćPomoc Pomoc


Wprowadzenie

Oprócz systemu blokad używanego do ochrony mapy, niektóre funkcje edytora są również blokowane aż do osiągnięcia wymaganego poziomu edytora. To jakie uprawnienia są uzyskiwane przez daną rangę ustalane jest na poziomie danego kraju.

Poziom 2

Zatwierdzanie Miejsc

 • Lokalizacja w WME: Upewnij się, że ProblemyMiejsca są zaznaczone w menu warstw.
 • Funkcja: Zatwierdzanie nowych lub edytowanych miejsc zgłoszonych przez Zgłoszenia aktualizacji miejsc (PUR)

Dodawanie powiązanych miejsc Google

 • Lokalizacja w WME: W oknie edycji miejsca, w sekcji Zewnętrzny dostawca.
 • Funkcja: Podłączanie miejsc z Google Maps do Miejsc Waze w celu usprawnienia nawigowania.

Wymuszanie zapisu numeru domu (Force)

 • Lokalizacja w WME: W interfejsie dodawania numerów domów.
 • Funkcja: Podczas dodawania numerów domów do WME, system automatycznie sprawdza je pod kątem poprawności. Są to między innymi: sprawdzenie czy są w poprawnej kolejności, nieprawidłowe numery, zbyt daleko od drogi itd. Niektóre z tych niezgodności mogą być zignorowane.

Poziom 3

Zamknięcia w czasie rzeczywistym

 • Lokalizacja w WME: W oknie edycji segmentu w zakładce Zamknięcia.
 • Funkcja: Pozwala na dodawanie zamknięć w czasie rzeczywistym które natychmiast pojawią się na mapie (nie trzeba czekać na aktualizację mapy).

Indywidualne ograniczenia segmentów nadal są brane pod uwagę. Mając poziom trzeci nie można założyć blokady na segmencie z poziomem 4 i wyżej.

Poziom 4

Tryb migawki

 • Lokalizacja w WME: Lewy górny róg okna edytora, powyżej profilu użytkownika.
 • Funkcja: Pozwala zobaczyć aktualną wersję live mapy aby móc porównać zmiany w stosunku do aktualnej wersji w edytorze.

Tworzenie nowych nazw miast

 • Lokalizacja w WME: Wyskakujące okienko po wprowadzeniu w edycji segmentu nieznaną nazwę miasta.
 • Funkcja: Dodaje nową nazwę miasta do bazy dostępnych miast.

Preferencje routingu

 • Lokalizacja w WME: W panelu edycji segmentu poniżej sekcji Typ drogi.
 • Funkcja: Podnosi / obniża rangę segmentu bez konieczności zmiany typu drogi

Poziom 5

Skrzyżowania

 • Lokalizacja w WME: Opcja do wyboru w menu Droga.
 • Funkcja: Pozwala lepiej kontrolować wyznaczanie tras przez skomplikowane skrzyżowania